”Nej till tvångsvård i hemmet för de äldre”

Sverige tillämpar envist och sedan länge den så kallade kvarboendeprincipen, men för många har det utvecklats till ett tvång att bo kvar hemma, skriver artikelförfattarna.
Sverige tillämpar envist och sedan länge den så kallade kvarboendeprincipen, men för många har det utvecklats till ett tvång att bo kvar hemma, skriver artikelförfattarna. Foto: Hasse Holmberg/TT

Även äldre människor måste få rätt till valfrihet. Den som vill bo kvar hemma skall självfallet få göra det, men också den som upplever ett starkt behov av trygghet och gemenskap skall ha rätt till detta. Därför krävs bättre lösningar för äldres boende, skriver tre moderata debattörer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Framtidsplanering är politikers viktigaste uppgift. Vi lever i en tid av snabb förändring. Livslängden ökar dramatiskt, näringslivet förändras och miljöhoten växer. Konsekvenserna ger ständigt samhället nya utmaningar.

I en helt färsk demoskopsenkät till allmänheten var äldrefrågorna de entydigt viktigaste välfärdsproblemen. Sammantaget ansåg hela 22,9 procent detta – jämnt fördelat mellan alliansen och de rödgröna. Engagemanget för dessa frågor syns tydligt både över köns- och blockgränser. Sjukvårdens problem engagerar inte ens hälften så många. Ofta beskrivs frågan i anständighetstermer – rättmätiga förväntningar efter ett strävsamt liv.

Annons
Annons
Annons