Annons
X
Annons
X

Nej Ruwaida, tunnelbanan löser inte godstransporter

Igår debatterade Yvonne Ruwaida, Miljöpartiets oppositionsråd i Stockholms stad, Förbifart Stockholms vara eller icke vara mot socialdemokraten Lars Dahlberg på
Stockholm Green Festival i Kungsträdgården. Ruwaida och Dahlberg var – för att uttrycka det milt – oense om förbifarten och flera andra infrastrukturfrågor.

Yvonne Ruwaida pratade först om de utmaningar som Stockholm har nu och kommer att ha framöver, bland annat klimatförändringar och behov av förbättrad kollektivtrafik. Satsningar bör göras för att minska biltrafiken för klimatets skull och pengar för vägbyggen borde istället läggas på framför allt fler spår och tåg. Men frågan om förbifarten är även en rättvisefråga enligt Ruwaida. De som gynnas av en förbifart är framförallt rika vita medelålders män och de har fått tillräckligt.

Socialdemokraten Lars Dahlberg å andra sidan ansåg att det inte går att komma ifrån att Stockholms län växer snabbt, med närmare 40000 personer 2009, och kommer att fortsätta växa snabbt under åtminstone det närmaste decenniet. Med det i åtanke är det orimligt att inte bygga ut även vägnätet i Stockholmsområdet, även om man gör stora investeringar i kollektiva transportlösningar.

Annons
X

Ruwaida hade en del förslag om hur godstransporter kan lösas i Stockholms län i framtiden även utan fler vägar. Exempelvis kan mer gods transporteras på färjor mellan de norra och södra delarna av Stockholmsområdet.

På en fråga om hur butiker i Stockholms innerstad ska hantera leveranser när trafiken står stilla på grund av tät biltrafik svarade Ruwaida att butiker i Stockholms innerstad kan lösa sina transportbehov genom att frakta gods på tunnelbanan nattetid.

(Paus för eftertanke...)

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Biltrafiken kan aldrig försvinna helt. Yrkesmässiga transporter måste i de flesta fall göras med bil. Tunnelbanan eller bussar kan svårligen användas av exempelvis snickare, VVS-installatörer eller för leveranser till matbutiker. De behöver dessutom kunna transportera sig mellan de norra och södra delarna av regionen utan att fastna på Essingeleden. Även privatpersoner kan behöva transportera större varor med bil ibland. Det borde inte behöva påpekas.

  Eftersom Miljöpartiet ännu inte kräver att befintliga köpcentra ska bort, utan bara att inga nya ska få byggas under de närmsta fem åren, kommer personbilar behövas för att få hem inköpen från Ikea, City Gross eller Plantagen även i framtiden.

  Att ta en låda under varje arm och åka tunnelbana är ingen lösning på varken näringsidkares eller privatpersoners transportbehov.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X