Annons
X
Annons
X
Sverige
Kommentar

Mårten Schultz: Nej, otrohet ger inte rätt att misshandla

Är det alltså okej att misshandla sin fru om hon varit otrogen? Variationer på den frågan präglade reaktionerna i sociala medier på en dom från Vänersborgs tingsrätt.

En mer tillspetsad version av frågan var: Accepteras hedersbrott i svenska domstolar?

Svaret på båda frågorna är förstås nej.

Foto: TT

Domen handlar om en misshandel. En man, P, hade någon dag innan den händelse som han åtalades för fått reda på att hans hustru varit otrogen med deras gemensamma barns idrottsledare, M.

P beslutade sig för att ringa upp M "för att tala ut". Under samtalet kom P:s hustru B in i rummet. Hon gick fram till P samtidigt som hon ropade "M lägg på!".

Vad som därutöver hände är inte fullständigt klart. I polisförhören säger B att hon försökte få M att avsluta samtalet innan det gick överstyr, varvid P attackerade henne med en våldsam knuff och ett kraftigt knytnävsslag mot överarmen. B sade även följande (och jag ersätter här namnen med bokstäver – i övrigt är detta ett direkt citat), i ett annat förhör:

Annons
X

"B vill också påpeka att hon tog tag i P:s tröja när han gick och prata i telefon. Hon tror att hon tog tag i hans högra del av tröjan. Det första slaget med öppen hand är hon nu säker på inte träffade henne alls och hon kände ingen smärta. Det andra slaget som träffade hennes högra överarm var en avvärjningsmanöver från P då B hade tagit tag i hans tröja."

Under rättegången tog B tillbaka sina uppgifter. Tingsrätten ansåg dock att den version som B gav inför rätten gav ett tillrättalagt intryck. Uppgifterna från polisförhören, med stöd i annan bevisning, lades därför till grund för bedömningen.

Så långt har domen inte ansetts kontroversiell. Det som kritikerna reagerat på är domstolens bedömning av misshandeln som ringa.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I allmänhet, konstaterar tingsrätten, så betraktas slag med knuten näve – särskilt om det sker mot en närstående person i hemmet – som misshandel av normalgraden. Det finns emellertid vägledande avgöranden från Högsta domstolen (HD) som säger att om våldet föregåtts av provokation så kan handlingen istället bedömas som ringa misshandel.

  Tingsrätten gör därefter en bedömning av olika omständigheter kring den våldsamma händelsen, särskilt kring telefonsamtalet, samt att HD tidigare uttalat sig om otrohet och kommer fram till att misshandeln här föregåtts av en provokation.

  Det prejudikat från HD som tingsrätten hänför sig till i denna senare del är i sig märkligt och har fått berättigad kritik. Tingsrättens bedömning i det här målet är dock inte i sig så konstig, åtminstone inte om det gått till på det sätt som offret uppgivit i det senare polisförhöret. Efter en samlad bedömning ansåg tingsrätten att gärningen skulle bedömas som ringa misshandel. Otroheten var härvid enbart en komponent i resonemanget. Det är inte ett invändningsfritt resonemang, men heller inte tokigt.

  Påföljden blev dagsböter och polismannen fick behålla arbetet.

  **För egen del **ser jag ett annat bekymmer med domen. Tingsrätten avfärdar nämligen en faktor som talar för ett strängare straff. Enligt tingsrättens bedömning hade barnen som varit hemma hört misshandeln. Enligt lagen är det en försvårande omständighet om ett brott är "ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person". Detta tar sikte bland annat just på situationer av våldsbrott mellan föräldrar.

  Tingsrätten avfärdar denna aspekt i domen på ett enligt min mening väl lättvindigt sätt.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X