Annons
X
Annons
X

Nej, hindrar inte Sverigedemokraterna

Flera svenska skolor säger nej till besök av Sverigedemokraterna inför årets val. Men det struntar partiet i och tänker komma ändå. Samtidigt är det en självklarhet för Skolverket att partier inte särbehandlas på grund av deras politiska inriktning.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har skickat ut förfrågningar till 800 svenska gymnasieskolor om att få komma och informera om partiets politik inför årets val. Men även om fler välkomnar partiet än inför förra valet är det fortfarande många skolor som säger nej, enligt förbundets ordförande Erik Almqvist.

En enkätundersökning genomförd av Lärarnas tidning visar också en motvilja att välkomna partiet. Av de 100 gymnasieskolor som tillfrågats säger 62 ja till besök av Sverigedemokraterna, 18 säger nej och 20 skolor har inte bestämt sig.

– Det är demokratiskt förkastligt om en skola tar på sig rollen att fungera som ett censurfilter, säger Erik Almqvist.

Annons
X

SDU kommer enligt ordföranden att JO-anmäla de skolor som sagt nej till partiet och ja till andra. Förbundets företrädare kommer dessutom att besöka skolorna oavsett om de är välkomna eller inte.

– Vi har två huvudsakliga sätt att marknadsföra oss. Det ena är internet och det andra är att besöka skolor. Bara för att vi inte får besöka skolorna officiellt hindrar det inte att vi går dit och står vid entrén, säger Erik Almqvist.

Justitiekanslern har tidigare slagit fast att inget parti får särbehandlas. Det innebär att skolchefer och rektorer som säger nej till SDU även måste säga nej till alla andra partier.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det ligger i sin tur inte i linje med skolornas demokratiska uppdrag enligt Skolverket.

  – Skolan har som syfte att ge en saklig och allsidig information om politiska partier och deras åsikter. Det är olyckligt om den informationen inte kommer fram och det är lätt att konstatera att det är företrädare för politiska partier som är bäst på att föra fram den, säger undervisningsråd Peter Östlund vid Skolverket.

  Han leder myndighetens projekt att arbeta fram tydligare riktlinjer för skolorna då det gäller besök av politiska partier. Resultatet ska redovisas för regeringen senast 15 april.

  – Problemet är att det finns olika lagar som måste respekteras. Skolorna är osäkra och risken är att de väljer att inte bjuda in något politiskt parti överhuvudtaget. Man riskerar att göra fel, säger Peter Östlund.

  En giltig anledning att säga nej till ett parti kan vara säkerhetsskäl. Däremot är en utgångspunkt i arbetet med de nya riktlinjerna att politiska partier inte ska särbehandlas på grund av deras inriktning.

  – Den största fallgropen är att man bestämmer om ett parti ska få komma beroende på vilken politik partiet för. Där riskerar skolan att göra fel, säger Peter Östlund.

  Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed är också medveten om skolornas problem att ta ställning. För att ge tydligare vägledning utreder JK just nu ett fall där ett parti blivit bortkört från en skola efter en konflikt.

  – Det är en fråga om öppenhet kontra säkerhet och det är inte en helt lätt uppgift, säger Anna Skarhed.

  Oavsett vilka riktlinjer som tas fram ligger dock besluten i slutändan hos skolorna.

  – Så måste det vara. Men skolledningen är alltid skyldig att följa de lagar som finns och får inte göra saker som står i strid med likabehandlingsprincipen, säger Anna Skarhed.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X