Nej, Europa väntar inte på Sverige

Under strecket
Publicerad
Annons

Nejsidan är att gratulera - Sverige valde en annan väg än Estland och de nya EU-länderna, bort från Europa. Nejsägarnas stabila övertag i mätning efter mätning påverkades inte på ett avgörande sätt av mordet på jasidans främsta namn, Anna Lindh. Snarare kan de senaste dagarnas demonstration av otryggheten ha stärkt viljan till utanförskap och motviljan mot förändring. SvD respekterar valutgången, men bekymras över Sveriges framtid. Det är trots uppslutningen kring demokratin en politiskt splittrad nation och kluvna partier som under många år framåt ska hantera utanförskapets konsekvenser. Till en början blir effekterna begränsade; vardagen går vidare, Europaintegrationen rullar på med Sverige mindre involverat än vid en jaseger. Tids nog, enligt SvD:s mening under nästa mandatperiod, bör en ny folkomröstning om euron hållas. Diskussionen om huruvida det var rätt att gå till folkomröstning om euron är med detta obsolet; nu är det gjort, tyvärr under tragiska omständigheter som kan ha påverkat resultatet. Därmed inte sagt att utfallet skulle ha lägre legitimitet än annars, ty det ingår i det demokratiska förtroendet att tilltro väljarna förmågan att väga in även starkt känslobetingade faktorer och ställa dem mot mer rationella överväganden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons