”Nedstängningar är ett gigantiskt experiment”

Ett kritiskt budskap mot nedstängningar vid Whitehall, Westminster i London.
Ett kritiskt budskap mot nedstängningar vid Whitehall, Westminster i London. Foto: Amer Ghazzal/Shutterstock/TT

Calmfors och Lundborg bortser från de verkliga orsakerna bakom de relativt höga dödstalen i Sverige, samt från restriktionernas negativa konsekvenser. Det skriver docent Roger Svensson i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbild
Annons

Professorerna Lars Calmfors och Petter Lundborg ser det som självklart att det är nivån på restriktionerna som varit den viktigaste förklaringsfaktorn till länders variation i dödsfall kopplade till covid-19-pandemin. De föreslår därför nedstängningar av gym, kaféer och restauranger – verksamheter som i dag är halvtomma och knappast kännetecknas av trängsel – fram till att vaccineringen kommit igång.

För att komma åt var skon klämmer behöver man emellertid först ta reda på vilka grupper som drabbats värst av covid-19. Redan innan Europa iscensatte sina nedstängningar i mars fanns rapporter tillgängliga som visade att dödsfallen av covid-19 – i likhet med årliga influensor – var systematiska inom vissa riskgrupper: äldre personer med underliggande sjukdomar. Statistiken har sedan gett stöd för detta. Grovt räknat kan dödsfallen i Sverige fördelas på 50 procent bland äldre på särskilda boenden, 25 procent bland äldre med hemtjänst och 25 procent bland övriga. Även i den sista gruppen dominerar äldre personer med olika åkommor.

Annons
Annons
Annons