Honungsbi.
Honungsbi. Foto: FLPA/REX/TT

Nedslaget bi ser glaset som halvtomt

Det finns många djur som beter sig empatiskt. Kråkor, pelikaner, råttor och schimpanser är några djur som en visar en omsorg om andra som sträcker sig längre än egenintresse och vardagliga kontakter.

Publicerad

Empati är att känna vad någon annan känner. Inom biologin och etologin har det precis som tidigare begrepp använts för att definiera en kategori av beteenden. En enkel form av empati är känslomässig smitta: att till exempel bli rädd om någon annan är rädd. Det kan vara en fysisk och instinktiv reaktion. Många djur känner denna form av empati, som nyligen kunde påvisas också hos stövsländor. Komplexare former innebär att man hjälper andra och känner medkänsla, något som har undersökts mycket hos råttor och möss.

Kognitiv empati innebär att man förnuftsmässigt förstår hur andra känner sig. Attribution innebär att man intar en annan individs perspektiv med hjälp av sin föreställningsförmåga. Empati är en form av emotionell kommunikation där ansiktsuttryck spelar en viktig roll. Vargar är mycket sociala djur och har betydligt mer nyanserade ansiktsuttryck än prärievargar och rävar.