Aktieanalys

Daniel Svensson: Nedskruvade förväntningar talar för Bergman & Beving

Uppdelningen av den gamla B&B Tools-koncernen i de två börsbolagen Bergman & Beving samt Momentum har hittills inte levererat några större värden. Orsaken är att resultat- och kursutveckling för Bergman & Beving har gått i sydlig riktning. Vinsttappet kan ha strukturella orsaker men stalltipset är att ledningen kan återställa lönsamheten.

 HDS, ett monteringsverktyg för dolt trallmontage. ”Resultatet blir snyggt utan synliga skruvskallar”, lovar reklamen. En produkt från ett av Bergman & Bevings mest lönsamma dotterbolag, Essve.
HDS, ett monteringsverktyg för dolt trallmontage. ”Resultatet blir snyggt utan synliga skruvskallar”, lovar reklamen. En produkt från ett av Bergman & Bevings mest lönsamma dotterbolag, Essve.

Bergman & Beving (börskurs 95,25 kronor 1/12) är det nygamla namnet på den verksamhet som var kvar i B&B Tools efter att återförsäljaraffären i juni knoppades av som eget börsbolag i form av Momentum Group. Det är sju produktbolag med 12 olika varumärken bland annat inom kläder, handskar och skor för yrkesfolk samt infästningsprodukter och verktygsförvarning. Försäljningen sker via industri- och bygghandeln och ligger på knappt 4 miljarder kronor.

HDS, ett monteringsverktyg för dolt trallmontage. ”Resultatet blir snyggt utan synliga skruvskallar”, lovar reklamen. En produkt från ett av Bergman & Bevings mest lönsamma dotterbolag, Essve.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X