X
Annons
X

Nedmontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter

Barns rättigheter måste stärkas skriver Edholm (FP) och Åslund (FP). Hur skall det kunna ske när man systematiskt nedmonterat skolhälsovården? I dag finns i merparten av Sveriges kommuner inte en enda återkommande läkarunderökning av skolläkare samt dålig bemanning av skolsköterskor.

Skolhälsovårdens klassiska finmaskiga nät har svepts bort i de flesta kommuner med politikers tysta medgivande, där det snart upplevs att Solna stad är en sista utpost i en välfungerande skolhälsovård.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X