Annons
X
Annons
X

Nedläggning hotar grammofonarkivet

Digitaliseringen har medfört stora förändringar för Sveriges Radios musikarkiv, ett av världens tre största. Inför en kommande utredning om arkivets framtid väcks farhågor om utförsäljning och nedläggning.

(uppdaterad)

MUSIKLAGRING

Att vandra genom Sveriges Radios grammofonarkiv och musikbibliotek är en säregen upplevelse. Här ryms sedan 1920-talet nästintill all musik som getts ut i Sverige, och dessutom mängder av unika noter och musiklitteratur.

Idag är arkivet är ett av världens tre största – bara i New York och Berlin tror man sig hitta samlingar större än de som finns i Radiohusets källare. Och arkivet står inte och dammar – hit kommer radioproducenter dagligen för uppslag och fakta, och härifrån kommer också all den musik som spelas i Sveriges Radio.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men kanske börjar sagan om grammofonarkivet och musikbiblioteket närma sig sitt slut. Under nästa kvartal presenteras en utredning om arkivens framtid, och farhågorna är stora över de förändringar som väntas komma. Nu höjs flera röster internt som menar att Sveriges Radio håller på att förlora ett av sina vitala organ.

  Annons
  X

  Musikvetaren och radioproducenten Bodil Asketorp, som bland annat leder P2-programmet ”Notturno”, är en av dem som är rädd för att Sveriges Radios kvalitet kommer att försämras när det nya förslaget träder i kraft. I ett internt brev som SvD tagit del av skriver hon om hur viktigt arkiven är för de som arbetar med radio: ”Att leva som musikproducent utan musikbibblan eller grammo-fonarkivet är fullständigt omöjligt. Där sitter vår kompetens. Varje försämring eller inskränkning blir en katastrof.”

  Till SvD säger Bodil Asketorp att radions program både riskerar att bli sämre faktamässigt utan ett fungerande arkiv samtidigt som man förlorar mycket kunskap om musikhistorien:

  –Jag tror att det blir sämre program. Vi ska prata i 24 timmar per dygn om musik, och då behövs det väldigt mycket faktaunderlag som personalen på arkivet sätter samman till oss.

  Pär Ohlsson, anställd på musik-biblioteket och facklig företrädare för Saco, framhåller att man ännu inte vet vad som kommer att ske med musikarkiven, men att det finns signaler som tyder på att vissa delar kan säljas ut eller läggas ner helt.

  –Organisationen är redan slimmad. Drar man ner ännu mer är det snarast en långsam nedläggning, menar han.

  Vilka delar av musikarkiven är mest hotade?

  –Inköp och katalogisering av skivor. Man ser lättillgängligheten i det digitala utbudet, vilket gör att man inte i samma utsträckning köper in inspelat material. I längden hotar det den smalare musiken i radio.

  Vad kommer det att innebära för lyssnarna?

  –Ett worst case-scenario är att önskeprogram inte längre har den musik som efterfrågas och att musiken som spelas får sämre ljudkvalitet. På sikt tycker jag också att man undergräver trovärdigheten för hela public service. Om man begränsar arkiven kan vi inte faktakontrollera våra uppgifter på samma sätt – och då finns det en risk att det blir fel, säger Pär Ohlsson.

  För Magnus Karlsson, inköpare på grammofonarkivet, har de senaste årens digitala musikklimat också inneburit stora förändringar. Idag kommer tre fjärdedelar av den musik man köper in via digitala ljudfiler, och alltså inte på skivor, delvis eftersom mycket musik idag bara ges ut digitalt. Att man mer och mer har gått till att köpa in musik direkt till programmen som sänds gör att grammofonarkivet blir mindre av ett bibliotek och mer av en beställarverksamhet, berättar han.

  –Det är väl kanske där det kommer att knipa: att radion inte kommer att ha samma bredd, utan att vi kommer att fokusera på det som programbolagen vill ha.

  Magnus tar fram en lista som ska användas i en kommande sändning av ”Vinter i P1” och pekar på de låtar som de inte har inne i arkivet och alltså måste köpas in.

  Tidigare fanns oftast den musik som skulle spelas redan i arkivet, så att de kunde plockas upp när de skulle spelas, medan man nu istället köper in den musik som programmakarna eller producenterna vill ha.

  Är du oroad för att ert uppdrag kan ta stor skada av de här omställningarna?

  –Jag är positiv i nuläget, men jag förstår dem som har farhågor. Självklart kan jag också känna en oro inför att vårt gamla material skulle förfalla – det måste ju tas omhand. Det bästa vore om allting kunde digitaliseras och sparas, det hoppas vi att vi kan göra i framtiden, säger Magnus Karlsson.

  Henrik Sahl Johansson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X