Annons
X
Annons
X

NCC: Avgifterna i våra borätter kommer inte att behöva höjas

Kritiken mot för låga avskrivningar i nyproduktionen av bostadsrätter har förnyats. Nu kommenterar NCC ärendet.

Foto: INGVAR KARMHED

Oavsett om de nya bostadsrättsföreningarna fortsätter med progressiv avskrivning eller tvingas ändra till linjär, så påverkas inte de boendes månadsavgifter. Däremot kan det bli tal om minussiffror i föreningarna. Det konstaterar byggbolaget NCC, som använder sig av progressiv avskrivning, i information riktad till bland annat aktieanalytiker på bankerna.

NCC beskriver ett typfall där fastighetens ”tänkta livslängd” är 100 år - alltså dubbelt så lång tid som fastighetsprofessor Stellan Lundström på KTH utgår ifrån när han räknar på livslängden.

NCC uppger att bolagets modell bygger på att avskrivningskostnaderna kan trappas upp med 2 procent årligen och hänvisar till Riksbankens inflationsmål på lika många procentenheter. Men det trots att inflationen har uteblivit under de senaste åren.

Annons
X

”Årsavgifterna i av NCC Boende nyproducerade bostadsrättsföreningar kommer inte att behöva justeras vid eventuell framtida nytolkning av redovisningsreglerna kring avskrivningar”, slår byggbolaget fast i den information som skickas ut.

– Det här förklarar vi också på vår sajt till de boende, säger Mattias Lundgren som är vd för NCC Boende.

Byggbolaget menar alltså att bokföringsmässiga minusresultat inte påverkar NCC-föreningarnas förmåga att täcka utgifterna för sin löpande verksamhet.

– Om det efter 20 eller 50 år krävs en större åtgärd är det viktiga för föreningen inte hur redovisningsteori har påverkat nivån på gjorda avskrivningar utan att det finns pengar sparade genom avsättning till underhållsfonden och amortering på det ursprungliga lånet, kommenterar Mattias Lundgren som tillägger att ”så resonerar nog också varje klok villaägare”.

Men frågan är om argumentet biter på den statliga Bokföringsnämnden, som just nu hanterar det heta ärendet om bostadsrättsföreningarnas avskrivningar.

Föreningen är en juridisk person som lyder under samma årsredovisningslag som aktiebolag. Bokföringsnämnden har nyligen påmint om att progressiv avskrivning - alltså att kostnader skjuts på framtiden - inte får användas som generell metod. Men nämnden väntas lämna ett närmare besked om praxis i bostadsrättsföreningar den 28 april.

Till skillnad från NCC har Skanska inte fattat något liknande beslut om att föreningarnas avgifter blir opåverkade vid övergång till linjär avskrivningsmodell.

– Nej, vi avvaktar tills Bokföringsnämnden fattar sitt beslut, säger Edvard Lind, presschef vid Skanska.

Skanska vill heller inte kommentera Stellan Lundströms förnyade kritik av avskrivningstider och progressivitet i nyproduktionen av bostadsrätter.

Fastighetsprofessor Stellan Lundström menar att nuvarande praxis leder till inledningsvis för låga månadsavgifter vilket i sin tur ger för höga marknadspriser på nya bostadsrätter.

Annons
Annons
Annons
X
Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X