Aktieanalys

Daniel Svensson: NCAB: Teckna i noteringen?

Börsaktuella NCAB är ett handelsföretag med 1,4 miljarder i intäkter inom nischen mönsterkort. Även om positionen som mellanhand kan vara utsatt lockar bolaget med bra tillväxt och aktien med ett rimligt pris.

Att tillverka mönsterkort är arbetskraftsintensivt och högvolymproduktionen är nästan helt flyttad till Kina - vilket sänkt priserna kraftigt. NCAB hjälper kunder som har mindre produktionsvolymer få del av samma låga priser.
Att tillverka mönsterkort är arbetskraftsintensivt och högvolymproduktionen är nästan helt flyttad till Kina - vilket sänkt priserna kraftigt. NCAB hjälper kunder som har mindre produktionsvolymer få del av samma låga priser.

NCAB Group (teckningskurs 75 kr) beskriver sig som ett avancerat tradingbolag på marknaden för mönsterkort inom elektronikindustrin. Bolaget agerar mellanhand mellan kostnadseffektiva fabriker i framför allt Kina och kunder i USA och Europa.

Att tillverka mönsterkort är arbetskraftsintensivt och högvolymproduktionen är nästan helt flyttad till Kina - vilket sänkt priserna kraftigt. NCAB hjälper kunder som har mindre produktionsvolymer få del av samma låga priser.

Bild 1 av 2

Ett mönsterkort är en platta av ett isolerande material med ett mönster av elektriska ledare, vanligen i koppar. När komponenter monteras på mönsterkortet kallas det kretskort. Mönsterkorten är kundanpassade för en speciell tillämpning och representerar ett mycket litet värde av slutprodukten (Smartphone, industrirobot etc).

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X