Annons

Jayne Svenungsson:Nazismens rensning av religionen

År 1939 inrättades Institutet för utforskning och eliminering av det judiska inflytandet på det tyska kyrkliga livet. Uppgiften var att rensa ut alla spår av judendomen i Nya testamentet. Institutets verksamhet skulle komma att ha inflytande inom svenska lärosäten ända in på 90-talet.

Under strecket
Publicerad

Så sent som vårterminen 1994 användes en liten skrift med titeln ”Fariséism och kristendom” som kurslitteratur på grundkursen i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Boken, författad av den tidigare Lundaexegeten Hugo Odeberg, gjorde intryck på såväl mig som mina kurskamrater. I medryckande fackprosa pläderade Odeberg för en kristendomstolkning stavad i termer av öppenhet, tolerans och allmänmänsklighet. En kristendom, med andra ord, som inte var fariseisk . ”Fariseism” stod för Odeberg, liksom för generationer av svenska teologistudenter som tagit intryck av hans verk, för en andlighet som är hycklande, självgod och exkluderande mot dem som inte lever upp mot de egna högt ställda idealen.

Jag plockar fram Odebergs bok efter att närmast ha sträckläst Susannah Heschels nyligen utkomna The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany (Princeton University Press, 384 s). Studien, som bygger på en omfattande forskning i de protestantiska kyrkoarkiven i det forna DDR, belyser en historia som till stora delar redan är känd: hur de protestantiska tyska kyrkorna under Tredje riket i omfattande grad var nazianstrukna och hur detta bruna vurmande nådde sin kulmen i det 1939 år inrättade ”Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben” (Institutet för utforskning och eliminering av det judiska inflytandet på det tyska kyrkliga livet).

Annons
Annons
Annons