Annons

Erik Wallrup:Nazismen gjorde dem konservativa

Ernst Jüngers och Martin Heideggers misslyckade försök att närma sig nazismen fick deras tänkande att ändra riktning, från dådkraftig handling till en bevarande hållning. Det hävdar den tyske historikern Daniel Morat i en ny bok om de två tänkarna.

Publicerad

Den 11 juni 1949 skickar Ernst Jünger ett brev till Martin Heidegger. Det är den första skriftliga kontakten mellan författaren och filosofen, ett steg som ska mynna ut i en vänskap som innebär brevväxling, visiter hos varandra och tankeutbyte. Året innan kom Jünger på besök i Heideggers bergsstuga i Schwarzwald, och då enades de om att den som vill syssla med det väsentliga för tillfället måste uthärda ensamheten.

I brevet från 1949 gäller frågan regelbunden medverkan i en tidskrift med arbetsnamnet Pallas. Den är tänkt att få en starkt konservativ prägel, detta i ett delat Tyskland som försöker blicka mot framtiden. Men Heidegger är, som Jünger redan vet, skeptiskt inställd. Han har blivit bortkopplad från sitt universitet på grund av samröret med nationalsocialisterna under 1930-talet och har valt att tiga därefter. Jünger är själv starkt förknippad med de krafter som förde fram till nazismen, och en tid hade även han fått sin verksamhet kringskuren. Åter enas de om att det bästa är att låta tystnaden utåt fortsätta.

Annons
Annons
Annons
Annons