Nazipropagandan gav nya svenska ord

Under strecket
Publicerad
Annons

Vem kunde ana, vem tänker någonsin på - att ett par så tämligen vanliga och till synes neutrala ord som ”likriktning” och ”nyordning” stammar från tysk nazipropaganda?
Det var en av många tänkvärda insikter som förmedlades på en konferens om pågående Tysklandsrelaterad forskning i Sverige, ”Den okände(?) grannen”, anordnad av Centrum för Tysklandsstudier på Södertörns högskola.
Den som talade om hur nazispråkbruk går igen i svenskt ordbruk var germanisten Charlotta Brylla. Att uttrycket ”livsrum” som hon också studerat har ett belastat förflutet är möjligen mer allmänt bekant - men används ändå ganska oreflekterat, som hon sa.
Också Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, talade om ord och begrepp som bärare av ideologier: om det mytomspunna Norden och ”gemenskapen kring Östersjön”. Bland annat hur det pratats om ”ödesgemenskap” kring vårt lilla hav i den politiska retoriken, både i Sverige och Tyskland.
Och på tal om ord: svenska ”lingon” och ”julklappar” har funnits kvar i
nordtyska Pommern åtminstone långt in på 1900-talet - ett av flera kulturella spår från den tid då området var svenskt, mellan 1648 och 1815. Då ett av sätten att resa dit var att ta postbåten från Ystad till Stralsund, som historikern Andreas Önnerfors från Lund också berättade.
En av de 57 föredragshållarna var SvD-medarbetaren Barbro Eberan, som talade om ”Hur kunde det hända?”, orsak och rötter till Holocaust. Ja, flera av programpunkterna hade med nazitiden och dess följdverkningar att göra. Givetvis. Exempelvis de som handlade om tidskriften Der Spiegel och historiedebatterna kring Förintelsen och tredje riket, om reaktioner i Sverige på bokbålen i Tyskland 1933, och om svensk-tyska kyrkliga förbindelser under och efter andra världskriget. Men de drygt 100 deltagarna fick också höra om bland annat kvinnliga svenska deckarförfattares popularitet i Tyskland, välfärdspluralism inom tysk äldreomsorg och olika sätt att läsa Günter Grass ”Blecktrumman”.

Ylva Herholz

Annons
Annons
Annons