Naxs levererar sämre resultat

Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 20 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (34,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:35 kronor (2:33).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 53:30 kronor.

Annons
Annons
Annons