Annons

Naturskyddsföreningen driver en obegriplig kampanj

Under strecket
Publicerad

Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen (Brännpunkt 17/5) ägnar sig svenskt skogsbruk åt skövling. Skogsbolagen bryter mot lagen, ljuger mot sina kunder och hela den svenska skogsbruksmodellen är satt ur spel.

Enligt Skogsstyrelsen, som tar stickprov på avverkningarna, lever 26 procent av avverkningarna inte upp till skogsvårdslagens krav. Det betyder dock inte att skogen ”skövlats” vid dessa avverkningar. Vid 75 procent av dessa avverkningar har lika mycket eller
mer skog skyddats än vad lagen kräver. Däremot kan en skogsägare ha skyddat fel trädslag, eller bedömt skyddsvärdheten annorlunda än myndighetens inventerare. Det är inte alltid en markägare gör samma bedömning som skogsstyrelsens tjänsteman. Genom kontinuerligt samarbete mellan myndigheter och skogsägare blir dock förståelsen och resultaten allt bättre.

Annons
Annons
Annons