Annons

Naturliga förlossningar ökar inte skaderisken

Publicerad

Pensionerade överläkaren Jan Larssons
påstår att den ökade andelen skador på analsfinktern i samband med förlossning delvis kan förklaras av trenden med naturlig förlossning som växte fram under 1980-talet och som bland annat innebar att kvinnor uppmuntrades att föda i den kroppsställning som kändes mest bekväm. Genom att exempelvis föda huksittande, stående eller sittande på en förlossningspall minskar barnmorskans möjlighet att se bäckenbotten och att med sina händer hålla emot så att barnets huvud inte föds fram för snabbt. Påståendet att så kallade alternativa förlossningsställningar ökar andelen sfinkterskador vilar på hans personlig övertygelse och iakttagelsen att andelen rupturer ökade från enstaka till 2 procent vid hans klinik och några till i slutet av 1980-talet.

Men slutsatsen är inte korrekt. Det finns nämligen forskning om förlossningsställningar och naturlig förlossning som Jan Larsson uppenbarligen inte tagit del av.

Annons
Annons
Annons