Annons

”Naturintresset blir en privatpolis i skogen”

Foto: Hasse Holmberg/TT
Under strecket
Publicerad

Vi har med intresse tagit del av Ragnar Löfstedts undersökning om Skogsstyrelsens informationsgivning, som presenterades i Svenska Dagbladet 2018-05-08. Resultaten bekräftar vår bild av att Skogsstyrelsen antingen är naiv eller medvetet lierar sig med intressegrupper vars mål är att stoppa svenskt skogsbruk. Vi hoppas på det förra, även om misstankarna om det senare är påtagliga.

Tillsammans representerar vi fyra skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna det svenska familjeskogsbruket. Över 110 000 skogsägare ingår i våra respektive ekonomiska föreningar. På samtliga av våra demokratiskt styrda föreningars stämmor har beslut fattats om att verka för att Skogsstyrelsen ska upphöra med sina digitala publiceringar av avverkningsanmälningar. Vi anser att det är en självklar utgångspunkt att markägarna tillfrågas om de vill att detaljerade uppgifter om deras näringsverksamhet publiceras på internet.

Annons
Annons
Annons