Naturens under och människors dårskap

Under strecket
Publicerad
Annons

Gunnar Brusewitz
Värderat och omvärderat. Från Napoleons örnar och Maos sparvar
291 s. Wahlström & Widstrand. Ca 250:-

Vi hafva i dag haft jagt och vi få den icke mer! utropade Fredrik I, sedan han på Horsskogen vid Dalälven den 1 september 1737 hade skjutit fem björnar, tre vargar, tre lodjur, en räv och tolv älgar som hans skallkedjor och drevkarlar hade drivit fram. Varje år belönade han med en dukat och ett kungligt handslag den som på Stockholms slott avlämnade den första skjutna lärkan - han visste då, att han själv kunde ge sig ut på lärkjakt.
Om detta kungliga barbari kan man läsa i Gunnar Brusewitz nya essäsamling Värderat och omvärderat. Från Napoleons örnar till Maos sparvar, där man också kan inhämta ett och annat om den inte mindre barbariska rävjakten i England, till exempel att det förekommer att man föder upp rävar för att över huvud taget ha något villebråd att hetsa sina hundar mot! Författaren gör ingen hemlighet av att han ingalunda tilltalas av detta slags råa nöjeslystnad.
Den
som något sånär kontinuerligt läser Gunnar Brusewitz blir så småningom tämligen allmänbildad. När det gäller de refererade avsnitten är det jakthistorikern som har fört pennan, men egentligen verkar allt intressera honom.
Främst skulle man ändå vilja kalla honom en naturens kulturhistoriker, hemma i odlingslandskap och vildmark likaväl som i de olika mänskliga attityderna till naturen och dess gåvor. Han är säkerligen vår mest naturkunnige bibliofil; hans spårsinne är suveränt, alldeles oavsett om det gäller unika naturfenomen eller rara trycksaker.
I den nya boken möter man mer eller mindre udda personer som har haft ett levande förhållande till naturen, till exempel poeten och konstnären A T Gellerstedt, som hade en särskild relation till strandträden, den besynnerliga Niels Nielsen, dansk tjuvskytt och ihärdig tidskriftsredaktör, den besvärlige Audubon, som redovisade Nordamerikas fågelliv i sina akvareller, Linnélärjungen och fågelskådaren Tengmalm och den poetiske fransmannen Henri Fabre, som
kartlade insekternas värld.

Annons
Annons
Annons