X
Annons
X

Naturens bro över motorväg invigs

I sommar har fjärilar, spindlar, ödlor och andra smådjur vid E6 norr om Kungsbacka kunnat nå artfränder på andra sidan vägen – utan livsfara, för första gången på många år.

Nu invigs ekodukten som är naturens bro över motorvägen.

Viltbroar för större djur finns redan här och var i vårt vägnät. Ekodukten som nu är klar vid Sandsjöbacka, norr om Kungsbacka, är något annat. Den är 32 meter bred och 64 meter lång, med två meter höga skärmar på sidorna som ska dämpa ljud och ljus från E6-trafiken under ekodukten.

Syftet är att hålla ihop faunan på de olika sidorna av den hårt trafikerade vägen, så att inte väst- och östsidan med tiden blir helt åtskilda miljöer för de mindre djuren. Fjärilar har till exempel svårt att flyga så långt som över en motorväg.

Ekodukten över E6 vid Kungsbacka ser till att natur och små djur på ömse sidor av den hårt trafikerade vägen inte blir helt åtskilda från varandra.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT Bild 1 av 2

Stenrösen och "hotell" för insekter bidrar till att djur trivs på sin egen, breda bro över motorvägen.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X