Annons
X
Annons
X

Nattis en förutsättning för arbetslinjen

Människor som arbetar skift, helger eller nätter ska få sina behov av barnomsorg tillgodosedda. För Moderaterna är nattis en förutsättning för arbetslinjen, skriver Margreta Pålsson (M).

BRÄNNPUNKT | BARNOMSORG

Kommunerna själva är bäst skickade att analysera och avgöra det lokala behovet av nattis.
Margareta Pålsson

I dag behandlas frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid i riksdagens utbildningsutskott. För Moderaterna råder inget tvivel – om arbetslinjen ska gälla måste människor ges tillgång till barnomsorg även nattetid. Vår utgångspunkt är att föräldrars tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid ska motsvara behovet. Vi gläds därför åt att antalet så kallade ”nattis”-platser ökade med 13 procent under 2011.

En modern arbetsmarknad kräver en modern barnomsorg. Moderaterna vill ha flexibla lösningar som understödjer hårt arbetande människor. Mot denna bakgrund är det glädjande att antalet nattis-platser kontiuerligt har ökat under de senaste fem åren. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet platser med 13 procent.

Annons
X

Den nya skollagen, som introducerades 2011, ställer hårdare krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid där behoven finns. Med skärpningen av skollagen finns det anledning att tro att kommunerna kommer att bli ännu bättre på att möta efterfrågan.

Mellan 2010-2011 ökade antalet kommuner som erbjuder ”nattis” med 10 procent. Totalt hade 130 av landets 290 kommuner barn i omsorg under obekväm arbetstid under förra året. Majoriteten av kommunerna som erbjuder ”nattis” är alliansstyrda.

För att få en bättre inblick i hur kommunernas individuella behov ser ut kommer regeringen att genomföra en enkät som ska redovisas i september 2013. Det är viktigt att avvakta enkätens resultat innan beslut tas i frågan. Man bör även utvärdera effekterna av den nya skollagen, vilken endast har tillämpats i knappt ett år, innan man bestämmer sig för att ta makten ur kommunernas händer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utgångspunkten för beslut kring nattis måste vara människors efterfrågan och faktiska behov. Behovet av barnomsorg skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner.

  Det är Moderaternas övertygelse att kommunerna själva är bäst skickade att analysera och avgöra det lokala behovet av nattis. Kommunerna måste även ha rätten att bedöma om det finns andra möjligheter till barnomsorg än den offentliga barnomsorgen. Beslut kring nattis måste fattas med familj och barn i åtanke.

  Att alltfler kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, där behov finns, tyder på att vi går i rätt riktning. När frågan i dag behandlas i utbildningsutskottet bör riksdagen inte göra misstaget att begränsa kommunernas möjligheter att på egen hand avgöra sitt behov av barnomsorg.

  MARGARETA PÅLSSON (M)

  ordförande i riksdagens utbildningsutskott

  LÄS OCKSÅ:
  Nattis en självklarhet för modern välfärd

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X