Annons

Nattis en förutsättning för arbetslinjen

Människor som arbetar skift, helger eller nätter ska få sina behov av barnomsorg tillgodosedda. För Moderaterna är nattis en förutsättning för arbetslinjen, skriver Margreta Pålsson (M).

Publicerad

I dag behandlas frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid i riksdagens utbildningsutskott. För Moderaterna råder inget tvivel – om arbetslinjen ska gälla måste människor ges tillgång till barnomsorg även nattetid. Vår utgångspunkt är att föräldrars tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid ska motsvara behovet. Vi gläds därför åt att antalet så kallade ”nattis”-platser ökade med 13 procent under 2011.

En modern arbetsmarknad kräver en modern barnomsorg. Moderaterna vill ha flexibla lösningar som understödjer hårt arbetande människor. Mot denna bakgrund är det glädjande att antalet nattis-platser kontiuerligt har ökat under de senaste fem åren. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet platser med 13 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons