Annons
X
Annons
X

Nätleverantörer har förhindrat vårt arbete

Om polisen förlorar möjligheten att begära ut information från telefoni- och internetleverantörer försvåras det brottsbekämpande arbetet avsevärt, skriver rikspolischef Bengt Svenson och rikskriminalchef Henrik Malmquist.

[object Object]
Flera leverantörer har dessvärre efter ogiltigförklarandet av direktivet vägrat tillhandahålla uppgifter till polisen och därmed förhindrat utredningar av grov brottslighet, skriver författarna. Foto: BERTIL ERICSON/TT

BRÄNNPUNKT | DATALAGRINGSDIREKTIVET

Det är anmärkningsvärt att denna problematik endast tycks ha uppstått i Sverige.
Bengt Svenson och Henrik Malmquist

Polisens befogenheter ska vara proportionerliga i förhållandet mellan behovet att utreda brott och den enskildes integritet. EU-domstolen bedömde i april att det så kallade datalagringsdirektivet inte lever upp till denna proportionalitetsprincip och ogiltigförklarade direktivet. Rikspolisstyrelsens och Rikskriminalpolisens bedömning är dock att svensk lag i detta avseende alltjämt ska tillämpas i Sverige. Det måste finnas en svensk lagstiftning som ger polisen rimliga förutsättningar att utreda grova brott.

Utan tillgång till viss information från telefoni- och internetleverantörer är det i princip omöjligt att utreda barnpornografibrott och bedrägerier som begås via internet. För utredningar av grova våldsbrott och mord är trafikuppgifter ofta helt avgörande. Likaså försvåras polisens möjligheter att bekämpa samhällshotande och grov organiserad brottslighet. Även möjligheterna att hitta och hjälpa försvunna personer försvåras.

Annons
X

Det är viktigt att klargöra att den befintliga lagstiftningen ger polisen tillgång till data som handlar om vem som kontaktat vem, när och hur – inte vad som sagts i ett telefonsamtal eller vad ett skriftligt meddelande innehållit. Polisen har inte heller tillgång till information om vilka sidor som besökts på internet.

Redan före datalagringsdirektivet kunde polisen begära ut information från telefoni- och internetleverantörer. Abonnentinformation sparades oreglerat och på eget initiativ av leverantörerna, då företagen i stor utsträckning har ett eget behov av denna information. Den nu gällande lagstiftningen har inneburit en tydlig reglering och ökad rättssäkerhet. Lagen medför en skyldighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation i sex månader. Det krävs ett beslut av domstol, åklagare eller polischef för att begära ut uppgifter från leverantörer och det måste gälla misstanke om brott som ger minst sex månaders fängelse.

Om polisen förlorar tillgång till och befogenhet att begära ut information från telefoni- och internetleverantörer kommer det brottsbekämpande arbetet försvåras avsevärt, gärningsmän komma undan och brottsoffer gå miste om upprättelse.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Flera telefoni- och **internetleverantörer har dessvärre på grund av EU-domstolens ogiltigförklarande av direktivet vägrat tillhandahålla uppgifter till polisen och därmed förhindrat utredningar av grov brottslighet. Samtidigt är vår uppfattning att tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen inte fullgjort sitt ansvar, genom att inte vidta åtgärder mot leverantörer som inte följer lagen. Detta är mycket allvarligt. Det är också anmärkningsvärt att denna problematik endast tycks ha uppstått i Sverige.

  Att en person som misstänks för snatteri kroppsvisiteras är en försvarlig integritetskränkning. Likaså bör det anses försvarligt att polisen i bevissyfte kan inhämta uppgifter om vilka telefonsamtal som ringts av en person som misstänks för barnpornografibrott, våldtäkt eller mord.

  Medborgarna förtjänar en polis med rimliga befogenheter.

  BENGT SVENSON

  rikspolischef

  HENRIK MALMQUIST

  rikskriminalchef

  Mer debatt om datalagringsdirektivet:

  Annons
  Annons
  X

  Flera leverantörer har dessvärre efter ogiltigförklarandet av direktivet vägrat tillhandahålla uppgifter till polisen och därmed förhindrat utredningar av grov brottslighet, skriver författarna.

  Foto: BERTIL ERICSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X