”Nationella riktlinjer behövs för ambulanspersonal”

Det är förödande att sänka kraven på ambulanspersonal. Därför efterlyser vi nationella riktlinjer och beslut som tydligt anger en lägsta utbildningsnivå för anställning inom ambulanssjukvården, skriver Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Annons

I repliken ”Fel krav skapar problemen inom akutsjukvården” påstås att svensk ambulanssjukvård inom flera områden har försämrats kraftigt och att ”inflationen” av akademiska utbildningar är den avgörande orsaken till denna försämring. Vi som ambulanssjuksköterskor, forskare och lärare kan inte låta ett sådant uttalande gå obemärkt förbi – det kan få stora konsekvenser för människor i behov av akutsjukvård.

Att landets lärosäten, som utbildar ambulanssjuksköterskor och bedriver verksamhets- och patientnära forskning, skulle bära ansvaret för det påstådda förfallet är inte bara gravt felaktigt, det saknar både fakta- och erfarenhetsbakgrund. Därför vill vi göra ett förtydligande vad gäller ansvarsfördelningen mellan lärosäten och vårdverksamheter:

Annons
Annons
Annons