Nationalmuseum störst på världens minsta

miniatyrer Nationalmuseum i Stockholm har världens största samling av porträttminiatyrer. Där finns över 5 000 målningar från hela Europa. Denna stora konstskatt är tämligen okänd men museet hoppas kunna visa den nästa år.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inga av de små detaljskarpa och vackra målningarna i Nationalmuseums samlingar av miniatyrer har varit utställda de senaste åren.

– Porträttminiatyrerna är sorgligt bortglömda i Sverige, men förhoppningsvis ska en utställning med miniatyrer kunna öppnas hösten 2006, säger konservator Cecilia Rönnerstam.
Hon går nu igenom museets samlingar och forskar också om miniatyrmåleriets historia. Hennes mål är att den kommande utställningen också ska ge kunskaper om färger och teknik och om konstartens framväxt och utveckling fram till det att fotografier började ersätta porträttminiatyrer i slutet av 1800-talet.
Miniatyrmåleriet uppstod i början av 1500-talet. Dess ursprung finns i de dekorationer som prydde medeltida böcker. Det var speciellt begynnelsebokstäver, anfanger, som broderades ut med små bilder. Några konstnärer började måla små bilder utanför böckerna och miniatyren utvecklades till en självständig konstart. Den äldsta kända porträttminiatyren, troligen utförd 1525, föreställer den engelske kungen
Henrik VIII.
Cecilia Rönnerstam berättar att med början i England under Elisabeth I:s tid, 1558-1603, blev miniatyrmåleriet en mycket populär konstform vid de europeiska hoven. Drottning Elisabeth bar ofta miniatyrer i form av medaljonger. Det var porträtt på den som för tillfället var hennes favorit, men vem personen var förblev drottningens hemlighet eftersom målningen doldes av ett lock.
Det dröjde in på 1600-talet innan konstformen nådde Sverige. 1647 lät drottning Kristina anställa två utländska miniatyrmålare, Alexander Cooper från England och Pierre Signac från Frankrike. Den sistnämnde blev också officiell hovminiatör. Cooper och Signac lärde upp svenska konstnärer. Efter en tid blev Elias Brenner den förste svensk som fick äran att göra porträttminiatyrer för hovet. Han övertog också titeln hovminiatör.
Elias Brenner utförde en lång rad miniatyrporträtt av svenska kungligheter och andra framstående personer i samhället. Att han nu blivit så intressant beror på att han också skrev om vilka
färgpigment som användes inom miniatyrmåleriet och vilka färger han ansåg vara bäst för ändamålet. Han gjorde en lista över pigmenten med deras namn på latin, franska och svenska, med prov av varje färgpigment.
Dokumentet finns i tre exemplar, ett i Kungliga biblioteket i Stockholm, och två i Uppsala universitetsbibliotek.

Annons
Annons
Annons