X
Annons
X

Nationalismen har inga svar på de globala utmaningarna

De globala utmaningarna är stora när det gäller klimatet, ekonomin, välfärden och migrationen. Vi behöver mer samarbete och öppenhet. Nationalisternas svar är snävare definierade nationer och högre murar, men det är inte lösningen på globaliseringens utmaningar, skriver Kristina Persson, Global Utmaning, Fredrik Persson, Lunds universitet och Daniel Poohl, Expo.

Europa står inför stora gemensamma utmaningar – klimatförändringar, arbetslöshet, finanskris och oro över eurozonens fortlevnad. Allt fler bli allt äldre, och det föds färre barn än vad som behövs för att befolkningen inte ska minska. Enligt EU-kommissionens egna beräkningar var det genomsnittliga antalet barn per kvinna i EU 1,5 barn år 2006 medan reproduktionsnivån är 2,1 barn. 2030 kommer fruktsamhetstalet att vara1,6 år enligt EU-kommissionen.

En annan tickande demografisk bomb är den babyboom som gett oss den stora åldersgruppen 45–65-åringar, vilket innebär problem när det gäller finansieringen av pensionerna framöver. Den förväntade livslängden (som mellan 1960 och 2006 ökade med 8 år) kan komma att förlängas med ytterligare 5 år från 2006 till 2050. Därmed ökar andelen 80-90-åringar kraftigt, en åldersgrupp som ofta är hjälpbehövande. I hela EU betyder det att en minskande ung befolkning ska sörja för allt fler äldre.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X