Annons

Björn Östbring:Nationalismen är det modernas tecken

Sverigedemokraternas valframgångar har ökat samtidigt som integrationsproblemen på arbetsmarknaden blivit påtagligare. Den klassiska samhällsteoretikern Ernest Gellner och hans analys av nationalismen och national­staten rymmer verktyg för att förstå båda dessa samtidsfenomen.

Publicerad
Ernest Gellner (1925–1995) var professor i socialantropologi och utvecklade en av de mest inflytelserika teorierna om nationalismen inom samhällsvetenskapen.
Ernest Gellner (1925–1995) var professor i socialantropologi och utvecklade en av de mest inflytelserika teorierna om nationalismen inom samhällsvetenskapen. Foto: IBL

Under det senaste decenniet har andelen ­utlandsfödda utan arbete stadigt ökat och idag utgör de cirka 60 procent av Sveriges ­arbetslösa. Ökat har som bekant också ­andelen väljare som röstar på ett parti med uttryckligen nationalistisk ideologi. Opinionsundersökningarna visar att stödet för Sverigedemokraterna har gått från 3 procent i riksdagsvalet 2006 till dagens ­15–20 procent. Mycket energi har naturligtvis lagts på att förklara både integrationssvårigheterna på arbetsmarknaden och Sverigedemokraternas valframgångar. Men det finns ett namn som förvånansvärt nog sällan ­dyker upp i analyserna: Ernest Gellner, en av de klassiska samhällsteoretiker som skrivit om nationalismen och ­nationalstaten. 

Ernest Gellner (1925–1995) var professor i socialantropologi och utvecklade en av de mest inflytelserika teorierna om nationalismen inom samhällsvetenskapen.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons