”Nationalism om vaccin slår tillbaka”

En dam får vaccinationen på ett äldreboende i Bryssel, Belgien.
En dam får vaccinationen på ett äldreboende i Bryssel, Belgien. Foto: Valeria Mongelli/TT

EU:s agerande till följd av förseningar i leveranserna av coronavaccin öppnar upp för en ond spiral av protektionism. Om exporten av vaccin från Europa begränsas, riskerar det att få långtgående negativa konsekvenser, skriver Susanna Zeko, Internationella Handelskammaren Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns många exempel på hur det globala samarbetet och internationell handel har bidragit till positiv utveckling världen över, men få är väl så talande som det faktum att vi på rekordtid, inte bara har ett, utan flera, godkända vaccin mot covid-19. Global samverkan kring vaccinering är nu också nödvändig för att stoppa pandemin och främja snabb ekonomisk återhämtning. Att EU-kommissionen vidtar åtgärder som öppnar för att begränsa exporten av vaccin, tillverkat inom unionen, är därför oroande.

Bara det faktum att EU möjliggör restriktioner skapar stor osäkerhet för såväl regeringar som företag världen över. Även om EU:s ingrepp i vaccinexporten skulle bli begränsat måste man betänka att EU inte agerar i ett vakuum. Internationell handel består idag av komplexa globala leverantörsled där företag är beroende av att kunna handla med varandra över gränser. Om EU inför exportrestriktioner på färdiga vaccin är risken stor att det skapar en svallvåg av protektionistiska motåtgärder från andra länder som begränsar tillgången till de komponenter som krävs för vaccintillverkningen. Man behöver inte titta längre än till det stora antal exportrestriktioner på personlig skyddsutrustning som infördes i pandemins inledande skede, för att förstå att en sådan händelseutveckling inte bara är högst trolig utan också skulle ha förödande effekter på tillgången till vaccin – även för EU:s medlemsländer. Att försöka påskynda vaccinationsprogrammen inom EU genom att hindra exporten riskerar med andra ord att leda till ett diametralt motsatt resultat.

Annons
Annons
Annons