Nätet inte farligare än andra platser

Att internet skulle vara särskilt farligt för barn är ett påstående utan vetenskaplig grund. Som vuxna behöver vi sluta oroa oss för internet, och istället finnas där för barnen, i alla delar av livet, skriver Elza Dunkels och Marcin de Kaminski.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att prata om barn och internet i samma andetag tycks vara svårt. Var man än vänder sig får man höra vilken farlig plats internet är. Att internet skulle vara särskilt farligt är dock ett påstående utan vetenskaplig grund. Trots detta bekräftas det gång på gång, exempelvis av föreläsare som Christina Stielli och Sara Holm Stålhand. Det är olyckligt.

I alla ungas liv behövs vuxna. Detta faktum har inte ändrats i och med att vi börjat använda internet. Däremot behövs knappast några särskilda regler och förhållningssätt på nätet. Det exempel som författarna ger med 8-åringen som utvecklas till en kriminell 15-åring har inte mycket med nätet att göra. Den utveckling de beskriver förutsätter en frånvaro av vuxna i hennes liv och är en berättelse om ett övergivet barn, inte en berättelse om nätet. Just det gör att det blir svårtydbart var Stielli och Holm Stålhand vill komma med sin artikel.

Annons
Annons
Annons