Nätbolagen måste bli bättre på att ta ansvar

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är rätt att ställa större krav på nätbolagen. Halva elnätet är nergrävt, den andelen bör öka. Ledningar bör förstås vara isolerade och tåla snöväder.Monopol ger extra stort ansvar. Nätbolagen måste dra erfarenheter av orkanskadorna och förbättra leveranssäkerheten.
Snart tre veckor efter orkanen Gudrun saknar fortfarande över 15 000 hushåll i främst Skåne, Småland och Halland el. Det är förstås påfrestande när dessutom vinterkylan har kommit tillbaka.
Sverige är ett stort och delvis glest befolkat land. Elnätet är mer än 52 000 mil långt. Flera tusen mil fälldes av orkanen och många mil återstår för främst Sydkraft att återställa.
Det är lätt att vara efterklok. När södra stambanan blir avstängd i 12 dagar, vilket väl aldrig tidigare har hänt, vittnar detta om något anmärkningsvärt.

Nu vet vi att det kan hända. Med de tecken på klimatförändringar som blir allt tydligare kan oväder även på våra breddgrader bli värre och mer frekventa.
Nätbolagen har en unik ställning. De har monopol. Inom varje
område finns bara ett nät. Det finns ännu många mindre bolag vid sidan om de tre stora Sydkraft, Vattenfall och Fortum.
Många småbolag är kommunägda. Sydkraft och huvuddelen av det som idag är Fortum hade för inte så länge sedan kommunala ägare.
Nu sitter Sydkrafts ägare i Düsseldorf och Oslo. Tyska huvudägaren EON är noterad. Fortum är noterat i Helsingfors men finska staten äger fortfarande 60 procent.
Att utländska aktiebolag har monopol i delar av Sverige på en viktig samhällsfunktion är unikt. Det kräver att man precis som de offentligt ägda svenska bolagen lever upp till sitt ansvar.
Det kommer att kosta. Förstörda elnät kostar också. Sydkraft höjde i går dramatiskt kalkylen för sina egna kostnader efter orkanen till 1,5 miljarder kronor. Det är närmare en halv årsvinst.
Då har ändå bolaget visat en ogenerös attityd mot sina kunder när det gäller skadestånd. Kanske beror det på att en svensk ledning i Malmö har händerna bakbundna av tyska och norska ägare som mer värnar vinsten än kunder i svensk
skogsbygd.

Annons
Annons
Annons