Analys

Per Lindvall:Nästan imponerande, Swedbank

Per Lindvall

Swedbank levererar ett mycket starkt resultat för fjolårets avslutande kvartal. Kontrasterar man Swedbanks stabila och positiva utveckling mot det internationella bank- och kreditmarknadsmoraset så är det nästan imponerande.

Under strecket
Publicerad
Annons

Swedbank har ju annars pekats ut som en av de svenska banker som löper störst risk att åka på en kreditmässig härdsmälta genom sin exponering mot de överhettade baltiska marknaderna, och då framför allt Lettland och Estland.

Några sådana problem kan emellertid inte mätas i det fjärde kvartalets utveckling. Kreditförlusterna i den baltiska verksamheten håller sig på fortsatt låga nivåer och minskade även i absoluta tal under fjärde kvartalet, jämfört med det tredje. Den tidigare mycket kraftiga resultattillväxten i Baltikum har emellertid planat ut och rörelseresultatet sjönk något under fjärde kvartalet, jämfört med de två tidigare, vilket främst förklaras av att kostnaderna fortsätter att öka kraftigt.

Annons
Annons
Annons