Nästa taxering 2009

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid fastighetstaxeringen fastställs ett taxeringsvärde som ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet år 2001. Marknadsvärdet bestäms med hänsyn till det genomsnittliga prisläget inom respektive område. I fortsättningen ska en omräkning ske vart tredje år. I år sker en allmän fastighetstaxering och nästa gång taxeringsvärdet ändras blir 2006 då en förenklad fastighetstaxering genomförs. Denna förenklade fastighetstaxering ersätter den årliga omräkningen. Nästa gång det sker en allmän fastighetstaxering för småhus blir sedan år 2009.
i Fakta

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons