Thomas Kaiserfeld:Närsynta Nobelpris i naturvetenskap

Till skillnad från de övriga Nobelprisen förekommer det sällan några debatter i samband med tilldelningen av priserna i fysik och kemi. En ny bok påvisar emellertid hur dessa priser nästan alltid baserats uteslutande på svenska naturvetares föreställningar om vad som skall betraktas som god forskning.

Under strecket
Publicerad
Albert Einstein fick inget Nobelpris för sin relativitetsteori, utan först 1922 för upptäckten av den fotoelektriska effekten.

Albert Einstein fick inget Nobelpris för sin relativitetsteori, utan först 1922 för upptäckten av den fotoelektriska effekten.

Foto: AP
Annons

Att dela ut Nobelpris för de främsta insatserna inom områden som litteratur eller fred innebär självklart svåra avvägningar. Vi förstår alla att god litteratur i högsta grad beror på smakriktning och personliga värderingar. På samma sätt är en fredsinsats sällan odiskutabel och dess eventuella värde i hög grad en politisk eller ideologisk fråga. Ideologi tycks också ha varit styrande i urvalet av dem som förärats med ekonomipriset till Nobels minne, åtminstone om vi får tro debatterna om ekonomipriset som snarare varit regel än undantag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons