”Narkotika sprids via recept”

Dödligheten där narkotika är inblandad har ökat drama­tiskt. Orsaken till detta måste noga undersökas. Svensk narkotika­politik skall präglas av vetenskapligt dokumente­rade och väl kontrollerade metoder med behandling för dem som utvecklat ett beroende, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Strama upp läkemedelsassisterad behandling, skriver artikelförfattarna.

Foto: Leif R Jansson/TT
Annons

Inför den stora FN-konferensen UNGASS om narkotika i New York i april gjorde regeringens representant, folkhälsominister Gabriel Wikström, följande uttalande: ”Vi har gjort en förflyttning av narkotikapolitiken och beto­nar en mer folkhälsobetonad i strategi.” I ministerns korta tal under konferensen framgick inte vari denna förflyttning bestod. 

Svensk narkotikapolitik har förvisso förändrats under de senaste decennierna. Den har förflyttats från vad som beskrevs som en restriktiv politik syftande till drogfrihet i riktning mot engelskans harm reduction, det vill säga att i viss mån acceptera ­beroendet men göra vad man kan för att minimera skadeverkningarna för brukarna och samhället kring dem. 

Annons
Annons
Annons