Annons

Näringslivets investeringar minskar

Efter flera år av ökade investeringar väntas industriföretagen minska sina volymer, enligt den senaste investeringsenkäten från Statistiska centralbyrån (SCB). Företagen planerar att investera 55,9 miljarder under 2013. Det innebär en minskning med 2 procent jämfört med i fjol. Nästa år väntas investeringarna öka igen till 57,5 miljarder.

TT
Publicerad

Även branscherna fastighetsförvaltning och byggbranschen planerar att minska sina investeringsvolymer med 12 respektive 31 procent. Energibranschen planerar investeringar i nivå med 2012.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons