Annons

Näringslivets etiska råd

Publicerad

Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam, ERK, inrättades av näringslivet 1998 för att motverka könsdiskriminerande reklam. Huvudmän för ERK är Annonsörföreningen, Sveriges Reklamförbund, Svenska Tidnings- utgivarföreningen, Sveriges Tidskrifter, Reklamfilmnämnden, Swedma, Radioutgivareföreningen, TV3, TV4 samt Kanal 5.
Rådet utses av huvudmännen och består för närvarande av ordförande Ulla Bergendal, hovrättsråd, vice ordförande Lars Borg, rådman, samt 18 ledamöter.
ERK prövar skriftliga anmälningar från konsumenter, näringsidkare, organisationer, myndigheter eller kommunala organ. Råden kan även pröva ärenden på eget initiativ. Det som prövas är endast reklam, inte redaktionellt material i tidningar eller löpsedlar.
Läs mer om ERK och titta på fällda annonskampanjer på www.etiskaradet.org. i Fakta

näringsliv

Annons
Annons
Annons
Annons