Näringslivet vinnare på medfinansiering

Arbetsgivarnas betalningsansvar för sjukskrivna gäller knappt hälften av dem som är sjukskrivna. Arbetsgivarna betalar bara för cirka 100 000 personer av totalt 245 000 sjukskrivna, enligt beräkningar från Försäkringskassan. Hårdast drabbas kommuner och landsting medan näringslivet gynnas av förändringen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Medfinansiering som tvingar arbetsgivare att betala 15 procent av sjukpenningen för heltidssjukskrivna omfattar inte så många som befarats.
Av de cirka 245 000 personer som får sjukpenning just nu, ska arbetsgivarna vara med och betala en del för mindre än hälften.
Förklaringen är att arbets-givarna inte behöver betala något för deltidssjukskrivna. Det innebär att 94 000 av dem som var sjukskrivna under januari i år faller bort.

Siffror som Försäkringskassan tagit fram åt SvD Näringsliv visar att sjukskrivning på deltid ökar kraftigt. I januari i år var 40 procent deltidssjukskrivna, för två år sedan var andelen 33 procent.
Dessutom är många av de sjukskrivna arbetslösa – då finns ingen arbetsgivare som ”drabbas” av medfinansiering. Under januari var 32 000 arbetslösa bland de sjukskrivna. Det mins-kar gruppen som arbetsgivarna tvingas betala för ytterligare.
Egenföretagare, studenter och personer som har föräldrapenning kan också vara sjukskrivna. Hur många de är totalt vet ingen med säkerhet. Men ytterligare en grupp sjukskrivna faller bort.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons