X
Annons
X

”Näringslivet skriker efter fler ingenjörer”

Antalet nybörjarplatser på ingenjörs-, och arkitektutbildningarna måste utökas. Takbeloppen för lärosätena behöver därför höjas och öronmärkta resurser tillföras, skriver Magnus Höij, Svenska Teknik & Designföretagen.

undefined
Foto: Fredrik Sandberg/TT

I höst börjar närmare 12 000 nya studenter på svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningar. Men dessa studenter behöver bli fler. Bristen på ingenjörer och arkitekter ökar. Vår bransch behöver rekrytera 7 500 personer bara det närmaste halvåret. För att möta behovet krävs att minst 15 000 nya studenter påbörjar en ingenjörs- eller arkitekturutbildning varje år. Vi föreslår en utbyggnadsplan om 500 nya nybörjarplatser för ingenjörer och arkitekter varje år fram till 2025, med start höstterminen 2019.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Magnus Höij

Foto: Almega Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X