Annons
Gäst

Näringslivet måste försvara pressfriheten

Foto: Margareta Gustafsson Kubista / TT

När pressfriheten inskränks faller snart andra friheter.

Publicerad

Nästintill dagligen nås vi av nyheter om hur regeringar hittar nya sätt att begränsa mediers oberoende runt om i världen, vilket Säkerhetsrådet (svd.se/om/sakerhetsradet) skrivit om i somras. Det sker i vårt absoluta närområde i Europa liksom på andra sidan jorden. 2018 var fyra av de fem länder som inskränkte pressfriheten europeiska, enligt Reportrar utan gränser.

Även om Sverige fortfarande är ett av de absolut friaste länderna i världen när det kommer till pressfrihet, är vi inte förskonade från inskränkningar. Inte heller tycks det vara givet att en gradvis försämring av pressfriheten, som är en del av yttrandefriheten, måste komma från högerpopulistiskt håll, även om flera sådana exempel kan nämnas. Lika väl kan hoten mot pressfriheten vara en konsekvens av att politiker, i sin iver att värna den liberala demokratin, låter dagspolitiska vinster stå över långsiktiga konstitutionella principer.

Annons
Annons
Annons