Annons
X
Annons
X

Näringsliv Live 21 maj

Hur tänker de stora, institutionella placerarna om alla motstridiga konjunktursignaler? Idag fokuserar Näringsliv Live på vår konferens Investor Summit på Berns där bland andra finansmarknadsminister Peter Norman och Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius talar.

07:34 Om du vill veta vad som händer för övrigt i näringslivet ta då en titt i agendan.

08:19 Nu är Investor Summit snart igång. Första talare är finansmarknadsminister Peter Norman. Han var med även förra året på konferensen. Han öppnade då för ett femte jobbskatteavdrag men de planerna har ju sedermera lagts på hyllan.

08:31 Peter Norman börjar med en genomgång av makroläget.

Annons
X

– Finland ser det riktigt mörkt ut för. De har uppenbara problem. De drabbas väldigt hårt av nedgången för massa, Nokia har problem och så drabbas de väldigt hårt av Ukraina-krisen.

08:34 - Det var bara ett år sedan vi stod och pratade om att Grekland kanske var på väg ut ur euron. Så makroläget är uppenbart bättre.

08:35 - Sverige har högst tillväxt i EU-kommissionens tillväxtprognos. Det är hushållens konsumtion som drar Sverige ur krisen. Det är ett helt nytt mönster jämfört med tidigare återhämtningar, säger Peter Norman.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  08:37 - Vi har ju 2 procents underskott i år. Allt annat hade varit ansvarslöst. Man måste stimulera ekonomin när den är svag. Men de länder som skulle behövt stimulera ekonomin mest: Grekland, Spanien, Portugal, kunde inte göra det eftersom de tappat allt förtroende på finansmarknaden. Det måste de dra lärdom av.

  08:37 Peter Norman talar sig varm om överskottsmålet.

  08:38 - 2018 ska vi sikta in oss på 1 procents överskott. Det innebär tuffa krav på finanspolitiken. Det är därför vi sagt att alla reformer måste finansiera krona för krona.

  08:39 - Vi försökte sänka studiemedlet. Det gick sådär, säger Peter Norman självironiskt.

  08:40 - Det är inte fråga om OM utan NÄR nästa lågkonjunktur kommer. Det kan vara en ny finansiell kris, en kärnkraftsolycka eller något annat. Men den kommer och då måste man ha en beredskap.

  08:43 - Om vi i Sverige ska se till att mildra effekterna av nästa lågkonjunktur så är det ännu viktigare att hålla krutet torrt i våra lador. Vi kommer inte få något hjälp alls av länderna i vår nära omvärld eftersom många av länderna i södra Europa har så stora skulder. Det gör det ännu viktigare att hålla fast vid överskottsmålet.

  – Vår bedömning är att våra motståndare är väldigt luddiga på den här punkten. Det skulle vara förödande att börja tafsa på överskottsmålet, säger Peter Norman och delar ut en känga till de rödgröna.

  08:44 - Vi har en private equity-sektor i världsklass, vi har utmärkta, stabila banker. Peter Norman är uppenbarligen ”good cop” i regeringen och smickrar finanssektorn.

  – Men vi har en jättestor banksektor i Sverige, vilket gör oss sårbara. Vi tycker inte att det är rimligt att en medborgare i Sverige är mer exponerad för finansiella risker än en medborgare i Polen. Det är därför vi vill att de svenska bankerna ska ha mer kapital än övriga Europa.

  08:49 - Vi kommer att göra mer, säger Peter Norman om att ännu fler regleringar och högra kapitalkrav väntar. Han menar att de högre kraven faktiskt gett bankerna bättre upplåningsvillkor. Och han retas med bankernas motstånd mot de högre kraven:

  – De sade att det inte blir något ”level playing field”, att det skulle bli en katastrof. Nu har vi mer lönsamma banker än någonsin.

  Finansmarknadsminister Peter Norman på SvD Investor Summit.

  08:52 Peter Norman om hushållens höga skuldsättning:

  – Det är en mycket svår fråga vad man ska göra. Sverige ligger högt men det finns andra länder som har högre siffror. Det här är en spegling av de högre fastighetspriser. Och att fastighetsskatt, förmögensskatt och annat tagits bort de senaste åren.

  08:54 Peter Norman vill se en sundare amorteringskultur.

  – Det är inte längre fult att vara skuldsatt, vilket jag i och för sig tycker är en ganska positiv förändring. Men bankerna har inte haft incitmanet att driva amorteringsfrågan särskilt hårt. Nu ska folk få en amorteringsplan i näven när de tar ett nytt banklån. Men vi vill ju inte ha en sparchock. Det skulle drabba hushållens konsumtion och därigenom tillväxten, säger Peter Norman.

  Här är det tydligt att regeringen inte vill gå för bryskt fram mot hushållens skulder. Konsumtionen är en mycket viktig faktor i Sveriges ekonomiska återhämtning och den vill finansdepartementet ogärna hämma med nya regler som går för långt.

  08:58 Har vi en bobubbla eller inte?

  – Jag tycker man kan se fundamentala förklaringar till prisuppgången. Svenskarna har fått ökade realinkomster i form av jobbskatteavdrag, avskaffad fastighetsskatt och så flyttar ju två sl-bussar med nya invånare in till exempelvis Stockholm varje dag. Som jag ser har vi ingen fastighetsbubbla, säger Peter Norman.

  Så det är fritt fram för Riksbanken att sänka räntan i sommar?

  – Det skulle vara mig fjärran att ha synpunkter på det.

  **Behövs det fler banker i Sverige? **

  – Jag skulle framförallt vilja se fler lokala sparbanker. Tyvärr är det så att den regelbörda som EU lägger på bankerna gör det mycket svårt för mindre aktörer. Jag är lite orolig här. Nu tittar vi på om vi kan hjälpa lokala sparbanker på något sätt.

  09:02 Peter Norman tycker att det varit alldeles för lätt att överklaga bygglov.

  09:04 Kan ni reglera hur mycket utdelning bankerna gör framöver?

  – Nej, det gör vi inte. Det är en fråga för aktieägarna. Men både jag och Anders Borg har sagt att de måste ta höjd för stramare kapitalkrav framöver.

  Men nu vill ni begränsa bankbranschens möjlighet att ge två gånger årslönen i bonus?

  – Det var viktigt för oss att markera att EU:s huvudspår var det viktiga. Att det är en gång årslönen som gäller. Bara det är oerhört mycket pengar för folk utanför finansbranschen. Men vi ska skyndsamt titta på hur andra länder implementerar dessa regler. Och om vi hamnar i en hörnposition så kommer vi ta hänsyn till det i vårt slutgiltiga förslag.

  Här öppnar alltså finansmarknadsministern för att det kanske inte blir så att Sverige genomför hårdare bonusregler än övriga Europa. Läs mer om regeringens förslag här.

  Timo Löyttyniemi, Managing Director på Finlands pensionsfond.

  09:23 Timo Löyttyniemi från Finlands statliga pensionsfond talar bland annat om i vilka så kallade ”skatteparadis” som det kan vara okej att placera pensionspengar.

  – Vi har läst på sistone om finländare som flyttar till Sverige av skatteskäl. Så Sverige kanske är ett skatteparadis för en del i Finland. För Finland är ju knappast ett skatteparadis, säger han med en humoristisk referens till att Björn Wahlroos, ordförande i Sampo och Nordea, nyligen skrivit sig i Sverige.

  09:30 Timo Löyttyniemi tittar framåt och ser ett tema av låg avkastning under de närmaste tio åren. ”Vi har mycket svårt att få avkastning på räntesidan”.

  Hur påverkar Ukraina-krisen era investeringar?

  – Den krisen har än så länge blivit ganska isolerad till närområdet. Men det är klart att det påverkar de finska företag som är mest exponerade mot Ryssland. Där är vi mer avvaktande nu även om ryska börsen studsat upp på sistone, sägre han.

  09:45 - 2014 är ett av de starkaste åren på länge för noteringar. Vi har hittills i år rest 7 miljarder i kapital, vilket är väldigt starkt, säger Magnus Bilkling, chef för Nasdaq OMX i Sockholm när det nu är makropanel på Investor Summit.

  09:48 - Det har hänt något tydligt när det gäller konjunkturen. Nu är det 70-90 procent av företagen som jag pratar med som ser en förbättring. Så det finns också en massa kapital där ute som söker placering och då finns det risk att byggs upp bubblor, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

  09:50 - Vi står kanske inför ett skifte när det gäller inflationen. Centralbankerna har ju varit vakter för att inte inflationen ska bli för hög. Men nu finns det massa andra saker som också håller inflationen låg. Ta internet till exempel som gör att folk kan jämföra priser på ett helt annat sätt. Automatisering är en annan sådan sak som sätter press på lönerna, säger Johan Javeus, chefsstrateg på SEB.

  09:51 - Det kanske är dags att diskutera och utvärdera inflationsmålet nu. Men jag tror inte att Socialdemokraterna och Stefan Löfven har rätt som vill införa ett sysselsättningsmål, säger Annika Winsth.

  09:53 - Jag har svårt att se att vi ska få en hög inflation i de här långa cyklerna. På sikt måste vi dra ned de här skulderna vi byggt upp. Så vi kommer leva med en skuldneddragningsprocess som motverkar den här kreditdrivna tillväxten, säger Marie Giertz, chefekonom på SEK.

  09:55 - Jag tror också att det är bra att man diskuterar inflationsmålet. Men det får inte bli som i Japan med importerad inflation, utan det är ju också så att lönerna måste få upp, säger Marie Giertz.

  09:57 - Jag tror absolut inte att vi har en bubbla på börsen. Visst, pe-talen är höga, men vi ligger runt tioårssnittet, säger Magnus Billing apropå att börsen gått fortsatt starkt och anses övervärderad av vissa.

  Makropanelen på Investor Summit.

  10:20 Paras Anand tror att flera av de amerikanska jättarna som GE, Microsoft, Merck har både skatteskäl och möjlighet att förvärva europeiska företag vilket är bra för Europas börser. ”Europe is open for business”, säger han och pekar bland annat på Pfizer bud på Astra Zeneca.

  10:31 ”Tyskarna är Europas fattigaste folk”, säger Paras Anand i ett kontroversiellt uttalande. Men han syftar på att tyskarna genereltt äger väldigt lite tillgångar, till exempel är det väldigt många tyskar som äger sin bostad. Och fastighetspriserna stod förr i världen och stampade. Men de senaste åren har bopriserna börjat öka ordentligt.

  – Min starka tes är att tyskarna kommer börja köpa både mer fastigheter och aktier under de närmaste åren. Det vore det rationella att göra, säger Paras Anand.

  11:09 Lars Afrell, vd Svenska Fondhandlareföreningen, talar nu om de oerhört komplexa processerna bakom de nya regelverken för finansbranschen som tas fram på EU-nivå.

  11:13 Kalle:
  Skatteregler gör att bolag i USA tjänar på att köpa upp bolag. Regler i Europa går ut på att bevara status quo. Vem tror ni seriöst kommer att vinna på sikt?
  Olle Zachrison:
  En lite retorisk fråga från läsaren Kalle apropå dragkampen om bolagsköp USA-Europa.

  Lars Afrell på Fondhandlareföreningen. ”Det finns ingen svensk myndighet som har en förteckning över alla gällande förordningar på finansmarknadsområdet. Det är egentligen sjukt att det finns regler som kan ge en sanktion på miljontals euro för svenska bolag, men det finns inte att läsa om i svensk text.”.

  11:19 Lars Afrell är oerhört kritisk till att så mycket av regleringsmakten flyttats över till EU-kommissionen och att många av de nya reglerna är så undermåliga, enligt hans sätt att se på saken.

  Förnuft eller extas på marknaderna? Under titeln ”Om Apollo och Dionysos diskuterade ”The Great Recession” diskuterar Mattias Sundling, Gabriel Bergin och Roger Josefsson från Danske Bank konjunkturen.

  11:43 - Min bild är alltjämt väldigt dyster. Jag tror inte att det blir den här klang- och jubelföreställningen de närmaste åren som en del tror på, säger Roger Josefsson som menar att börsens aktörer är alldeles för positiva just nu.

  – Det här blir ett decennium då tillväxten blir mycket lägre i OECD-området än vad den har varit de senaste tre-fyra decennierna, säger Mattias Sundling.

  – Men jag tror att Roger missar att börsuppgången beror på att vi kommer från ett så totalt utbombat värderingsläge. Så jag tror inte alls att börsen skulle halveras härifrån. Det är inte onormalt dyrt, säger Mattias Sundling.

  12:10 Roger Josefsson tycker inte att Riksbankens inflationsmål behöver ses över:

  – Nej, inflationsmålet kan lika gärna vara kvar. Det är det inget fel på. Problemet är hur det följs och att direktionen börjat föra in andra parametrar som vad som händer på bostadsmarknaden. Det är Riksbankens förbannade plikt att göra allt för att inflationsmålet följs, säger Roger Josefsson.

  13:48 Nu är det Kerstin Hessius, vd på Tredje AP-fonden, som ska prata om en hållbar investeringsstrategi.

  13:50 - Ibland räcker inte pengar till de som ska ha pensioner. Just nu är vi i det läget. Det beror bland annat på att vi har en väldigt stor pensionsgeneration i 40-talisterna och på lite kvarvarande effekter från det gamla ATP-systemet. Fram till runt 2045 kommer vi på AP-fonderna att vara nettobetalare in i systemet

  13:51 Just nu förvaltar AP-fonderna sammanlagt 1 046 miljarder kronor.

  13:52 50 procent av Tredje AP-fondens pengar finns placerade i Sverige.

  Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden, på Investor Summit.

  13:56 - Det är självklart att vi jobbar med hållbarhet. Vi ska tåla att granskas, vi ska inte gå in in investeringar som inte på lång sikt är hållbara. Men har vi jobbat med detta på ett integrerat sätt i förvaltningsstrategin. Där är svaret: nej det har vi inte gjort. Det har vi först börjat med först senaste året. Nu har vi skrivit in att hållbarhetsaspekten ska vägas in i alla investeringar, säger Kerstin Hessius, som har tillgångar i 3 700 bolag.

  – Vi har flest bolag av AP-fonderna. Vi har valt den modellen, men det är en ganska passiv förvaltning. Det är 2900 boilag som står för 6 procent av kapitalet. Ska vi analysera dessa 2900 bolag i detalj för att se hur de jobbar med hållbarhet? Nej, det kan vi inte. Men vi måste kunna leva med en del risker, säger Kerstin Hessius.

  14:09 Kerstin Hessius är mycket stolt över fondens investering i fastighetsbolaget Vasakronan som bland annat kommit ut med en grön företagsobligation och miljöcertifierat sina fastigheter.

  – Det är en sådant bolag man är stolt över att investera i.

  14:46 - Institutionella ägare ska inte vara aktivister. De ska hantera våra pensionspengar, säger Gabriel Urwitz, som är ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen men också driver riskkapitalbolaget Segulah.

  – På Segulah är vi ungefär fem personer som jobbar med varje bolag. Det är verkligen aktivt ägande. Det är ett helt annan synsätt. Institutionerna ska vara tacksamma för att det finns ägaraktivister. De behövs på börsen. Jag tycker kanske i ännu högre utsträckning att de stora institutionerna ska promota att det finns aktivister på börsen, vare sig de heter Cevian eller något annat.

  14:51 - Och ägaraktivisterna måste kunna få betalt för att de spelar denna viktiga roll på börsen, säger Gabriel Urwitz.

  14:53 - Mitt intryck är att styrelserna i börsbolagen med 20 man ödslar väldigt mycket tid genom att de är så stora. Om varje ledamot ska tala 5-10 minuter så får man inget gjort. Vi är fem personer i våra styrelser, säger Gabriel Urwitz och syftar på riskkapitalbolagens ägarstyrningsmodell.

  Gabriel Urwitz, ordförande i Riskkapitalföreningen.

  14:56 - Ska man vara styrelseledamot i ett bolag ska inte ha för många uppdrag. De som är ordförande i våra bolag får ha max två-tre bolag. Det tycker jag att private equity har löst på ett bra sätt.

  14:59 Det blir en livlig debatt nu på Investor Summit om vilken ägarstyrningsmodell som är bra. I ena ringhörnan: Gabriel Urwitz, i den andra Kerstin Hessius.

  – Det jag tycker saknas lite i din analys Gabriel är en diskussion om i vilken mognadsfas ett bolag är inne i. Jag menar att ett bolag med mycket mer spritt ägande kanske inte är så beroende av aktivister, säger Kerstin Hessius.

  – Jag är beredd att backa ägaraktivister med kapital, men jag vill inte betala 2 procent för förvaltningen som ägaraktivisterna kräver, säger Kerstin Hessius.

  – Jag tycker att din syn att vissa ägare ska ha större insats för sitt ägande i ett börsbolag är farlig, det skapar ”poison pills” på börsen, säger Hessius apropå Gabriel Urwitz uttalande.

  Stefan Linder, partner på Altor, berättar om private equity-bolagens aktiva ägarmodell. Caset är Byggmax, som Altor köpte in sig i för åtta år sedan, börsnoterade 2010 men sålde sina sista aktier i för två veckor sedan. ”Det har varit en fantastisk resa för alla. Fonden har tjänat bra med pengar, och ägarnas aktier är idag värda trefjärdedelar mer”.

  16:37 Stefan Linder är ödmjuk när det gäller vad riskkapitalbranschen har att lära från till exempel börsbolagen när det gäller transparens.

  – Det område vi misslyckats allra mest är öppenhet. Vi har tidigare tänkt att det är bolagen som ska stå i centrum. Men i takt med att PE-bolagen blivit fler så har även vår sektor blivit mer intressant och det har skapats något slags mystik runt den. En del associerar bara oss med skatteplanering och sådant. Det är när det gäller den allmänna opinionen och media som vi verkligen har misslyckats. Nu måste vi bevisa att vi kan jobba med en mer öppen och tillgänglig modell, säger Stefan Linder på Altor.

  16:40 - Vi måste acceptera att personer i en ledningsgrupp och till och med styrelse tillåts att tjäna väldigt mycket pengar. Kanske också med en turboeffekt i form av optioner. Det är ett starkt sätt att locka talanger, säger Stefan Linder.

  Annons
  Annons
  X

  Finansmarknadsminister Peter Norman på SvD Investor Summit.

  Bild 1 av 9

  Timo Löyttyniemi, Managing Director på Finlands pensionsfond.

  Bild 2 av 9

  Makropanelen på Investor Summit.

  Bild 3 av 9

  Paras Anand, Head of European Equities på Fidelity, menar att Europas företag blivit mer aktieägarvänliga.

  Bild 4 av 9

  Lars Afrell på Fondhandlareföreningen. ”Det finns ingen svensk myndighet som har en förteckning över alla gällande förordningar på finansmarknadsområdet. Det är egentligen sjukt att det finns regler som kan ge en sanktion på miljontals euro för svenska bolag, men det finns inte att läsa om i svensk text.”.

  Bild 5 av 9

  Förnuft eller extas på marknaderna? Under titeln ”Om Apollo och Dionysos diskuterade ”The Great Recession” diskuterar Mattias Sundling, Gabriel Bergin och Roger Josefsson från Danske Bank konjunkturen.

  Bild 6 av 9

  Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden, på Investor Summit.

  Bild 7 av 9

  Gabriel Urwitz, ordförande i Riskkapitalföreningen.

  Bild 8 av 9

  Stefan Linder, partner på Altor, berättar om private equity-bolagens aktiva ägarmodell. Caset är Byggmax, som Altor köpte in sig i för åtta år sedan, börsnoterade 2010 men sålde sina sista aktier i för två veckor sedan. ”Det har varit en fantastisk resa för alla. Fonden har tjänat bra med pengar, och ägarnas aktier är idag värda trefjärdedelar mer”.

  Bild 9 av 9
  Annons
  X
  Annons
  X