Annons

Näringsliv Live 14 augusti

Under strecket
Publicerad

07:15 God morgon, i dag inväntar vi bland annat Mäklarstatistik och ett flertal rapporter. [Läs om vilka i dagens agenda.](http://com.escenic.domain.index.Teaser@33834ff1[mParent=Spalt 1,mSummary=com.escenic.domain.ContentSummary@777a8f46[ mContentLink=Link[href=http://webbprod.ece.svd.se:8080/webservice/escenic/content/3820832, relation=[edit], mime-type=application/vnd.escenic.content-summary] mThumbnail= mRelationID=0 mSyntheticID=98013907-1154-4994-a0e1-e63e12c3a0c5 mStatus=Ok mProperties={showTeaserImage=null, summaryVignette=null, nrOfLinks=null, view=null, showTeaserLinks=null, summaryBoxHeader=null, summaryBoxLeadText=null} mContentDescriptor=ContentDescriptor[mVersion=-1088122065,mPropertyDescriptors=[PropertyDescriptor[mName=summaryBoxHeader,mLabel=Rubrik,mDescription=,mType=class java.lang.String,mDefaultValue=,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@774a6738[[com.escenic.module.ModuleImpl@eecff2[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@705a0081[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Rubrik mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@6f86d356[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@225df325[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=text/plain,mReadOnly=false], PropertyDescriptor[mName=summaryVignette,mLabel=Vinjett,mDescription=,mType=class java.lang.String,mDefaultValue=,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@37825e2a[[com.escenic.module.ModuleImpl@29795cd4[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@68f5012e[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Vinjett mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@25e9d282[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@48794f13[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=text/plain,mReadOnly=false], PropertyDescriptor[mName=summaryBoxLeadText,mLabel=Ingress,mDescription=,mType=class java.lang.String,mDefaultValue=,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@7b564faa[[com.escenic.module.ModuleImpl@72a2ba17[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@57a899c2[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Ingress mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@1b3cb43e[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@7464e6ed[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=text/plain,mReadOnly=false], SingleSelectionPropertyDescriptor[mOptions=[null, Normal, Topp, Bild, Mini],mName=view,mLabel=Puffvisning,mDescription=Select the required type,mType=class java.lang.String,mDefaultValue=normal,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@770db96f[[com.escenic.module.ModuleImpl@3261b071[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@25073cf5[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Puffvisning mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@16402392[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@5969d25e[[]] mAttributes={} mElementName=description mContent=Select the required type mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@78bef830[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@78047b16[[]] mAttributes={} mElementName=value-if-unset mContent=normal mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@4d6a3a57[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@31217a71[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=,mReadOnly=false], SingleSelectionPropertyDescriptor[mOptions=[null, Visa bild, Visa bild],mName=showTeaserImage,mLabel=Bildvisning,mDescription=,mType=class java.lang.Boolean,mDefaultValue=true,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@61f35e14[[com.escenic.module.ModuleImpl@4b067492[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@3367315b[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Bildvisning mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@6028d419[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@7c6b7b14[[]] mAttributes={value=true} mElementName=boolean-label mContent=Visa bild mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@687d5c3f[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@2c3a7aea[[]] mAttributes={value=false} mElementName=boolean-label mContent=Visa bild mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@7f1630fb[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@5d867409[[]] mAttributes={} mElementName=value-if-unset mContent=true mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@64c1ab11[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@588abc92[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=,mReadOnly=false], SingleSelectionPropertyDescriptor[mOptions=[null, Visa länkar, Visa länkar],mName=showTeaserLinks,mLabel=Länkvisning,mDescription=,mType=class java.lang.Boolean,mDefaultValue=false,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@327301f1[[com.escenic.module.ModuleImpl@42ce3da1[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@3b7e15d7[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Länkvisning mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@6e01f11d[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@6d2aea57[[]] mAttributes={value=true} mElementName=boolean-label mContent=Visa länkar mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@4e1f649c[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@d07bbe5[[]] mAttributes={value=false} mElementName=boolean-label mContent=Visa länkar mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@40f67ee2[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@3a4430a4[[]] mAttributes={} mElementName=value-if-unset mContent=false mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@6824fae8[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@374bb18d[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=,mReadOnly=false], SingleSelectionPropertyDescriptor[mOptions=[null, Använd puffinställning, alla, 0, 1, 2, 3, 4, 5],mName=nrOfLinks,mLabel=Antal länkar,mDescription=,mType=class java.lang.String,mDefaultValue=-2,mConstraints=[],mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@2f1bc1e1[[com.escenic.module.ModuleImpl@4b56cf26[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@2b54907e[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Nr of links mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@2b6f333d[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@76b21698[[]] mAttributes={lang=sv} mElementName=label mContent=Antal länkar mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@722f6a48[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@23ec66eb[[]] mAttributes={} mElementName=value-if-unset mContent=-2 mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ], com.escenic.module.ModuleImpl@c3cd4e4[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@5b42897[[]] mAttributes={} mElementName=editor-style mContent=summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mMimetype=,mReadOnly=false]],mPropertyGroups=[com.escenic.domain.PropertyGroup@8d37d626],mContentType=standard,mLabel=Content Summary,mDescription=,mId=http://webbprod.ece.svd.se:8080/webservice/publication/svd/escenic/model/standard,mSummaryDescriptor=,mTitleDescriptor=summaryBoxHeader,mBinaryDescriptor=,mModuleSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@5b5a6c61[[com.escenic.module.ModuleImpl@185028f7[ mCanContainModulesSupport=com.escenic.module.CanContainModulesSupport@409f2d3e[[]] mAttributes={} mElementName=label mContent=Content Summary mURI=http://xmlns.escenic.com/2008/interface-hints ]]],mAllowInvalidProperties=false] ],mLive=false,mDescriptor=com.escenic.domain.index.TeaserDescriptor@a851d83e])

Annons
Annons
Annons