Hela denna artikel är en annons

När vattenbrist blir en affärsrisk

Vattenbristen i Brasilien börjar bli en reell affärsrisk för landets företag. Bland annat orsakar torkan i landet allvarliga driftstörningar för de kraftverksdammar som är avgörande för landets energiförsörjning. Samtidigt pågår ett kritiserat projekt med att bygga världens största kraftverksdamm som påverkar 20 000 människor i Altamira-regionen i Amazonas.
Nordeas team för ansvarsfulla investeringar har besökt landet för att bland annat undersöka miljömässiga och sociala aspekter med kraftverksdammar och föra dialog med inblandade bolag.

Ylva Hannestad på Nordea.

Foto: NordeaBild 1 av 2

Just nu råder torka i Brasilien, vilket har orsakat allvarliga driftstörningar för kraftverksprojekten, i synnerhet sedan nya lagar infördes som begränsar hur stora dammar man får bygga.

Foto: Kanokrat TawokhatBild 2 av 2

Ylva Hannestad på Nordea.

Foto: NordeaBild 1 av 2

Just nu råder torka i Brasilien, vilket har orsakat allvarliga driftstörningar för kraftverksprojekten, i synnerhet sedan nya lagar infördes som begränsar hur stora dammar man får bygga.

Foto: Kanokrat TawokhatBild 2 av 2
1/2

Ylva Hannestad på Nordea.

Foto: Nordea
2/2

Just nu råder torka i Brasilien, vilket har orsakat allvarliga driftstörningar för kraftverksprojekten, i synnerhet sedan nya lagar infördes som begränsar hur stora dammar man får bygga.

Foto: Kanokrat Tawokhat

I dag är vattenbrist den största globala risken i världen enligt World Economic Forum. Ylva Hannestad, analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, besökte nyligen Brasilien för att möta företag och intressenter med särskilt fokus på kraftverksdammar samt jordbrukssektorn. Vattenbristen är ett hett samtalsämne, och börjar bli en reell affärsrisk för företagen. Just nu råder torka i Brasilien, vilket har orsakat allvarliga driftstörningar för kraftverksprojekten, i synnerhet sedan nya lagar infördes som begränsar hur stora dammar man får bygga.

**Ylva Hannestad påpekar **att bolagen själva inte kan lösa bristen i sig.

– Den reella affärsrisk som vattenbristen skapar varierar från bransch till bransch, men en exponerad sektor är förstås jordbrukssektorn som är beroende av vatten. I Brasilien undersökte vi de miljömässiga och sociala aspekterna hos sådana företag som vi investerar i, berättar Ylva Hannestad.

Under resan träffade de även bolag som bygger och driver kraftverksdammar. Brasilien behöver producera 6 350 megawatt ny elektricitet om året fram till 2022. I dag producerar vattenkraftverken minst 70 procent och är alltså en oerhört viktig kugge. Men torkan har orsakat stora driftstörningar för kraftverksdammar.

– Därför är det extra viktigt för oss att ha en konstruktiv dialog och att bolagen är medvetna, planerar och skapar system med säkrare leveranser av elektricitet, säger Ylva Hannestad.

Just nu håller man på att bygga världens största kraftverksdamm i Amazonas. För landets energibehov anses Belo Monte-dammen var nödvändig. För de cirka 20 000 människor som bor i Altamira-regionen i Para innebär dammbygget att deras liv förändras, totalt och oåterkalleligt. Den brasilianska regeringen och driftskonsortiet Norte Energia har anklagats för att köra över lokalsamhällena, vilket har försenat projektet flera gånger. 

– I vår dialog med bolagen trycker vi på vikten av att de bedömer risknivåer både kopplat till lokalbefolkningen och vattnet redan innan de inleder projekten, berättar Ylva Hannestad.

– Det finns redan färdiga planer på över 50 dammbyggen i Amazonas. Det är viktigt att budskapet går fram och att projekten planeras och hanteras bättre, redan från början med hänsyn framförallt till lokalbefolkningen.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons