X
Annons
X
Gäst

Fredrik Johansson: När vänsterpartiet bestämmer

Hon Som Bestämmer
Hon Som Bestämmer Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Samarbetsregeringen har bestämt att skatten på så kallade Investeringssparkonton (ISK) ska höjas.

Det är i sig illa. Av flera skäl.

Dels måste man fråga sig om den svenska ekonomin verkligen behöver försvaga incitamenten för sparande. Vi befinner oss i en stark högkonjunktur, med nollräntepolitik och en regering som bedriver en finanspolitik som för tankarna till törstiga sjömän på permission.

Annons
X

SEB skriver angående sin Nordic Outlook från i slutet av augusti "En bredbaserad svensk tillväxt får bränsle från procyklisk finanspolitik, en extrem penningpoli­tik och svag krona."

Ekonomin är överstimulerad och regeringen avser att stimulera den ytterligare. Dessutom ska man nu alltså straffa sparande.

Obalanserna i svensk ekonomi är stora och växande, inte minst på bostadsmarknaden, vilket i sin tur driver hushållens skuldsättning. På arbetsmarknaden tilltar tudelningen där inte minst nyanlända står inför mörka framtidsutsikter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV VALET 2018 – veckans viktigaste fördjupningar och granskningar

  Anmäl dig här

  När en ansvarsfull regering borde nyttja den goda konjunkturen till att genomföra strukturella reformer som stärker den långsiktiga styrkan och stabiliteten i svensk ekonomi, väljer Magdalena Andersson att höja skatten på sparande.

  Samarbetsregeringens signal till medborgarna är att vi konsumerar för lite och att vi lånar för lite. Det är inte ansvarsfullt. Milt uttryckt.

  I det längre perspektivet är det en än mer förfärlig signal. Sparande är en dygd. Det gör medborgarna friare, ekonomin robustare och ägandet i näringslivet mer diversifierat. En rimlig ekonomisk politik uppmuntrar medborgarna att spara pengar och bygga buffertar.

  Men det som verkligen lägger lök på denna lax är hanteringen. Hur svensk ekonomisk politik dikteras av Vänsterpartiet och hur socialdemokraterna lägger sig platt.

  Det var följdriktigt i ett pressmeddelande från Vänsterpartiet som denna "budgetnyhet" presenterades. Det är så centrala delar av Samarbetsregeringens ekonomiska politik kommuniceras till medborgarna. På Vänsterpartiets hemsida.

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti fött ur hatet mot marknadsekonomin och vars grundläggande idé är att ekonomisk frihet, individuell förmögenhetsbildning och privat sparande är samhällsskadligt. Det är detta parti som bestämt att Magdalena Andersson måste göra detta. Kanske blir det då också naturligt att det är Ulla Andersson (v) som får stå på triumfvagnen.

  "Det är en träffsäker och bra reform på det sättet att den riktas mot den tiondel av befolkningen som har högst inkomster, varav en majoritet i gruppen är män.", skriver Ulla Andersson triumferande i sitt pressmeddelande.

  Det handlar inte om att ta ansvar för Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling, utan om klass- och könskamp.

  Det finns knappt två miljoner ISK-konton. Om man vill ha ett mått på hur stor denna av Ulla Andersson utpekade feodala reminiscens är så har vi svaret.

  I praktiken handlar det naturligtvis om hundratusentals strävsamma svenskar som valt denna sparform. I många fall är det i ISK som man sparar till sina barn.

  Det är detta Vänsterpartiet nu vill straffa.

  Magdalena Andersson var också snabb med att försöka avsvära sig eventuellt ansvar för det förslag som Vänsterpartiet tvingar henne att lägga fram. Det övertygade inte.

  I ett onekligen originellt utspel lät Finansministern meddela att det är Allians-oppositionens fel att skatten på ISK höjs. Då Magdalena och Ulla Andersson inte fått höja skatten på företagsägande och entreprenörskap så var man tvungen att slå till någon annanstans.

  Magdalena Anderssons logik är att skattehöjningen är nödvändig för att finansiera regeringens övriga politik - exempelvis avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

  Regeringen vill helt enkelt att medborgarna sparar mindre och gå med i facket istället. Hur det långsiktigt bidrar till en god ekonomisk utveckling är inte alldeles uppenbart.

  Ett alternativ hade möjligen varit att avstå från att höja skatten på företagande och sparande. Men man får väl anta att Vänsterpartiet inte skulle tillåta det.

  Magdalena Andersson har dock en viktig poäng. Att Vänsterpartiet nu tvingar henne att höja skatten på hushållens sparande beror onekligen på oppositionens oförmåga att driva en tydlig oppositionspolitik.

  Det är naivt att tro att socialister ska stoppa socialism. Om Vänsterpartiet tillåts ha tummen i ögat på Samarbetsregeringen kommer man naturligtvis utnyttja det till max.

  När Vänsterpartiet dikterar svensk ekonomisk politik måste en ansvarstagande borgerlig opposition lägga fram sin egen politik och stå för den.

  Sverige behöver en annan budget. Annars är det Ulla Andersson som bestämmer.

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X

  Hon Som Bestämmer

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X