Annons

Björn Hammarfelt:När utbildning blev en tävlingsgren

Det var i en tid präglad av rasbiologiskt tankegods som idén att med mätbara metoder jämföra de främsta vetenskapsmännen och ­lärosätena först växte fram. Dagens universitetsrankningar har ­andra motiv men tycks näras av likartade föreställningar om förfall.

Under strecket
Publicerad

Den första universitetsrankningen, utförd av James Mc­Keen Cattell, presenterad i New York Times 20/11 1910.

Bild 1 av 2

James Mc­Keen Cattell (1860–1944).

Bild 2 av 2

Den första universitetsrankningen, utförd av James Mc­Keen Cattell, presenterad i New York Times 20/11 1910.

Bild 1 av 1
Den första universitetsrankningen, utförd av James Mc­Keen Cattell, presenterad i New York Times 20/11 1910.
Den första universitetsrankningen, utförd av James Mc­Keen Cattell, presenterad i New York Times 20/11 1910.

**När Shanghai Jiao Tong-universitet **
i juni 2003 publicerade den första världsomspännande rankningen av universitet markerade det starten för en boom för universitetsrankningar av alla de slag. Rankningarnas popularitet kan förklaras på flera sätt – ett större fokus på kunskap som en förutsättning för ekonomisk tillväxt, en tilltagande globalisering av högre utbildning samt synen på studenten som en kund utgör några viktiga faktorer. Vi kan idag också iaktta en generell samhällelig trend där mätningar tillmäts allt större betydelse. Det tydligaste exemplet under senare år är Pisa-mätningarna och det inflytande dessa har haft i debatten kring skolan. På liknande vis kan konstateras att de globala universitetsrankningarna inte bara blir fler till antalet utan även tas på allt större allvar: allt från strategier på lokal nivå till nationell forskningspolitik styrs i tilltagande grad av dessa försök att mäta universitetens kvalitet, vilket bland annat beskrivits av Ellen Hazelkorn i boken ”Ranknings and the re­shaping of higher education” (2011).

Annons
Annons
Annons