Jeana Jarlsbo:När språkbad skulle tvätta bort olikhet

Vem som inkluderas i, eller exkluderas ur, den jämlika gemenskapen är aldrig givet. I sin Clioprisade avhandling visar Julia Nordblad hur språkpolitiken i Sverige och Frankrike kring sekelskiftet 1900 på olika sätt syftade till att skapa nationell likhet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Julia Nordblad är årets Cliopristagare.

Julia Nordblad är årets Cliopristagare.

Foto: LARS PEHRSON
Annons

Under decennierna kring sekelskiftet 1900 hade den svenska språkpolitiken en gemensam nämnare med den franska. I både Sverige och Frankrike infördes och systematiskt institutionaliserades en ny didaktisk metod, oftast kallad direktmetoden, i syfte att lära ut nationalspråket i regioner där befolkningen för det mesta talade andra språk. Tanken med direktmetoden var att skolbarnen redan från början skulle lära sig svenska respektive franska utan att ta stöd av sitt eget modersmål. Läraren skulle således använda enbart nationalspråket i undervisningen och i görligaste mån undvika såväl översättning som grammatik.

Annons
Annons
Annons