Mats Burström:När skeppen kom lastade med ny natur

Enorma mängder material har under historiens gång förflyttats runt jorden som barlast. Med barlasten följde djur och växter som härigenom spreds till nya områden. Där är många arter numera så väletablerade att de betraktas som inhemska, medan andra ses som oönskade immigranter.

Under strecket
Publicerad
Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.

Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.

Ljusbrun barlastflinta på en strand i Newfoundland.

Ljusbrun barlastflinta på en strand i Newfoundland.

Foto: Mats Burström
Maria Thereza Alves barlastodling i Bristol.

Maria Thereza Alves barlastodling i Bristol.

Foto: IBL
Annons

Idag, den 8 september, träder barlastvattenkon­ventionen i kraft. Den har fastställts av FN:s internationella sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organisation) och syftar till att förhindra en oönskad spridning av organismer med fartygs ­barlastvatten. Dessa så kallade invasiva arter kan hota den biologiska mångfalden och i värsta fall slå ut det lokala ekosystemet. Konventionen ställer krav på att ­barlastvattnet ska behandlas och sätter gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons