X
Annons
X

Mats Burström: När skeppen kom lastade med ny natur

Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.
Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.

Idag, den 8 september, träder barlastvattenkon­ventionen i kraft. Den har fastställts av FN:s internationella sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organisation) och syftar till att förhindra en oönskad spridning av organismer med fartygs ­barlastvatten. Dessa så kallade invasiva arter kan hota den biologiska mångfalden och i värsta fall slå ut det lokala ekosystemet. Konventionen ställer krav på att ­barlastvattnet ska behandlas och sätter gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut.

Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.

Bild 1 av 3

Ljusbrun barlastflinta på en strand i Newfoundland.

Foto: Mats Burström Bild 2 av 3

Maria Thereza Alves barlastodling i Bristol.

Foto: IBL Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X