Annons
X
Annons
X

Claes Arvidsson: När ska vi bli Natomedlemmar på riktigt?

Efter Natos toppmöte i Chicago finns det åtskilligt att glädjas över – också för svensk del. Det kanske viktigaste var att statsministern faktiskt var där och blev påmind om hur viktig försvars- och säkerhetspolitiken är.

Reinfeldt fick dessutom säkerligen en bättre förståelse för hur mycket viljan att bidra och kvaliteten på svenska internationella insatser betyder för att Sverige som icke-medlemsland ska bli lyssnat till.

Och kanhända tänker han med ett belåtet småleende på att president Obama i ett tal lyfte fram ett svenskt förslag från i våras och slog fast att det borde bli beslut i Nato.

Annons
X

Sverige är ledande bland Natos partnerskapsländer och i kraft av att vara bäst i klassen fick Reinfeldt inledningstala på det särskilda partnerskapsmötet. Jag hade gärna läst talet men det lyser med sin frånvaro på regeringens hemsida. Hade bara stolpar, sägs det. Så vi får hoppas att han höll tungan rätt i mun.

I måndags skrev dock ministrarna Reinfeldt, Bildt och Enström på Brännpunkt på temat ”ett nytt Nato växer fram” (
21/5). Och så är det förstås. Sedan många år.

Nato har numera militär krishantering i fokus, jobbar med nya hot och har till och med en viss civil krisförmåga. Som ett led i omformningen söker Nato även partner utanför medlemsskaran och har öppnat för att i samband med krishantering släppa in dessa i processen fram till beslut. Proceduren fick sitt verkliga elddop i samband med Libyen och gav Sverige insyn och delaktighet på en helt ny nivå.

Men Nato har också kvar sin ursprungliga uppgift med gemensamma försvarsförpliktelser.

När Nato utvecklas genom gemensamma satsningar på materiel och samverkan kring förmågor är interoperabilitet ett nyckelord. Sveriges försvarsmakt är mer Natoanpassad och bidrar mer än vissa medlemmar, vilket också är en faktor för att snabbt kunna haka på Natoinsatser.

Steget till medlemskap är inte längre än ett politiskt beslut.

Typiskt nog skriver dock ministrarna om Natos betydelse för fred i världen, men inget om betydelsen för svensk säkerhet.

Om medlemskap säger moderat-trion bara att Sverige har valt att stå utanför. Än mindre har man något att tillägga om vad det skulle betyda för försvarsekonomin, möjligheten att bevara ett gott säkerhetsläge och vår trygghet om det skulle krisa till sig.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X