X
Annons
X

Claes Arvidsson: När ska den svenska Godotlinjen ge vika?

Jag var förstås inte med när Försvarsberedningen nyligen gav sig ut på en
fact finding mission till Estland och Lettland. Jag vet ändå vilket budskap man möttes av i Tallinn och Riga – eller för delen i Vilnius: För vår, er egen och Europas skull bör Sverige bli fullvärdig medlem i Nato.

Det är nämligen inte bara i politikens slutna rum som man möts av den uppmaningen. Det råder en ny slags frispråkighet från baltiskt håll som drivs fram av oron över den allt mer negativa riskbild med Putinland i fokus som växer fram.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X