När ska adoptionslagstiftningen fungera i verkligheten?

Det är dags att på bred front ta tag i att förverkliga lagstiftningens ambition om samkönade pars möjlighet att adoptera och därmed åstadkomma fler lyckliga familjer. Det skriver moderaterna Tomas Tobé, Fredrik Saweståhl, Jenny Edberg, Luke Cook.

Under strecket
Publicerad
Annons

En lagstiftnings utformning är viktig, men ännu viktigare är hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Tyvärr är det inte alltid som ambitionen med en reform får önskat utfall. Ett tydligt exempel är den reform från 2003, som ger även homosexuella par rätten att prövas som adoptivföräldrar.

Principiellt var reformen 2003 viktig för att Sverige skulle sluta att behandla homosexuella som en andra klassens medborgare. Reformen öppnade upp för en stark utveckling där många närståendeadoptioner kunnat äga rum och för att normalisera det faktum att barn redan lever i familjer med samkönade par. Allt detta är positivt men trots att det gått hela åtta år har inte ett enda samkönat par fått möjlighet att adoptera i Sverige.

Annons
Annons
Annons